Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dohoda o skončení nájomnej zmluvy Arton

74

01/2014/002608

Obec Beluša- prenajímateľ

Arton s.r.o. Žilina- nájomca

Dohoda o ukončení náj. Zmluvy 6/05 Ko a jej dodatku

Ukončenie nájomného vzťahu k pozemkom ku 30.06.2014

14.07.2014

zmluva_074_2014.pdf

Vyvesené: 14. 7. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť