Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dohoda o skončení nájmu Koleková

91

01/2014/003110

Obec Beluša- prenajímateľ

Jozefína Koleková-nájomca

Dohoda o skončení Zmluvy o nájme 12/2012

Skončenie prenájmu nebytového priestoru v zdravotnom stredisku

30.09.2014

zmluva_091_2014.pdf

Vyvesené: 30. 9. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť