Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dohoda o skončení nájmu Faturíková

141

Obec Beluša- prenajímateľ

Katarína Faturíková- nájomca

Dohoda o skončení zmluvy o nájme 24/11

Ukončenie prenájmu nebytových priestorov k 30.06.2014

30.6.2014

30.6.2014

zmluva_141_2014.pdf

Vyvesené: 1. 7. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť