Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dodatok k nájomnej zmlvue 13/2013

102. Obec Beluša prenajímateľ dodatok k nájomnej zmluve 13/2013- zmena doby

nájmu do 30.10.2014

Mgr. Z. Černajová a Peter Černaj- nájomca

14.10.2014

zmluva_102_2014.pdf

Vyvesené: 14. 10. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť