Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dodatok č.1 ku kupnej zmluve HC Invest

70

01/2014/002519

Obec Beluša- predávajúci

HC Invest Púchov- kupujúci

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Spresnenie účelu realizácie a termínu realizácie

02.07.2014

zmluva_070_2014.pdf

Vyvesené: 2. 7. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť