Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dodatok č.1 k zmluve o nájme SVB Beluša

69

01/2014/002506

Obec Beluša- prenajímateľ

SVB- Beluša- nájomca

Dodatok č.1 k zmluve o nájm e č.2/2014

Zmena doby nájmu do 31.10.2014

30.06.2014

zmluva_069_2014.pdf

Vyvesené: 30. 6. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť