Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 1/2014

27.

01/2014/001380

Obec Beluša- objednávateľ

IMAO electric s.r.o. Považská Bystrica- zhotoviteľ

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1/2014

Zmena bankového spojenia

3.03.2014

zmluva_027_2014.pdf

Vyvesené: 4. 3. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť