Navigácia

Obsah


Zmluvy o nájme za hrobove miesta 2014

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluvy o nájme hrobového miesta 2014 03.03.2016

Ostatné zmluvy 2014

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Kolektívna zmluva 29.12.2014
Príkazná Želiar 22.12.2014
Príkazná Belokostolský 22.12.2014
Príkazna 38 Kvocera 22.12.2014
Príkazná zmluva E. Beňová 19.12.2014
Príkazná zmluva Belušanka 19.12.2014
Príkazná zmluva 31/2014 16.12.2014
Dohoda o splátkovom kalendári R. Sagan 15.12.2014
Zmluva o sponzorstve 2/2014- pasienkove spoločenstvo 20.11.2014
Zmluva o sponzorstve 1/2014- pozemkove spoločenstvo 20.11.2014
Zmluva o poskytnuti dotacie unia nevidiciacich 03.11.2014
Mandátna zmluva 31.10.2014
Príkazna zmluva 30/2014 29.10.2014
Príkazná zmluva 29/2014 28.10.2014
Príkazná zmluva 26/2014 14.10.2014
Príkazná zmluva 28/2014 13.10.2014
Príkazná zmluva 27/2014 13.10.2014
Príkazná zmluva 25/2014 13.10.2014
Príkazná zmluva 24/2014 13.10.2014
Príkazná zmluva 23/2014 13.10.2014
Príkazná zmluva 22/2014 13.10.2014
Zmluva o výpožičke Playmax 30.09.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZ 30.09.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie- ZO SZCH 30.09.2014
Príkazná zmluva č. 20/2014 09.09.2014
Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu 18.08.2014
Príkazná zmluva č. 19/2014 08.08.2014
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnuti dotacie 24.07.2014
Dohoda o splátkovom kalendári K. Faturíková 02.07.2014
Zmluva- dotácia CVČ Včielka Púchov 27.06.2014
Zmluva dotácia- CVČ Gorazdova Púchov 27.06.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie Sports Training centre 26.06.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie CCVČ Beluša 09.06.2014
Dohoda o užívaní priestorov Ovečka 21.05.2014
Dohoda o užívaní priestorov Begáňová 20.05.2014
Príkazná zmluva 17/2014 15.05.2014
Zámenná zmluva Mazúrová 06.05.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie- SZZP Považská Bystrica 06.05.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie- OZ Klub Venuša Považská Bystrica 06.05.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie- ZO SZ chovateľov Beluša 02.05.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie- ZO SZ žien Podhorie 02.05.2014
Príkazná zmluva č.15/2014 29.04.2014
Príkazná zmluva č.14/2014 29.04.2014
Príkazná zmluva č.13/2014 29.04.2014
Príkazná zmluva č.12/2014 29.04.2014
Príkazná zmluva č.11/2014 29.04.2014
Príkazná zmluva č.10/2014 29.04.2014
Príkazná zmluva č.9/2014 29.04.2014
Príkazná zmluva č.8/2014 17.04.2014
Zmluva o nájme pozemku 2/2014 26.02.2014
Zmluva o budúcej dohode- kanalizácia 25.02.2014
Zmluva o postúpení finančného príspevku 20.02.2014
Zmluva o postúpení investičných práv 19.02.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie TJ KOVO 14.02.2014
príkazná zmluva 7/2014 14.02.2014
Príkazná zmluva 6/2014 14.02.2014
Príkazná zmluva 5/2014 14.02.2014
Príkazná zmluva 4/2014 14.02.2014
Príkazná zmluva 3/2014 14.02.2014
Príkazná zmluva 1/2014 14.02.2014
Poistná zmluva detské ihriská 12.02.2014
Dodatok č.1 k zmluve o prevzatí záväzku 09.01.2014

Kúpne zmluvy 2014

Zmluvy o službách 2014

Zmluvy o nájme 2014

Zmluvy o dielo 2014

Darovacie zmluvy 2014

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o búdúcej darovacej zmluve 19.02.2014