Navigácia

Obsah


Zmluvy o nájme za hrobove miesta 2013

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluvy o nájme hrobového miesta 2013 03.03.2016

Ostatné zmluvy 2013

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Príkazná zmluva 30/2013- Kvasnica 02.01.2014
Príkazná zmluva č.29/2013 30.12.2013
Zámenná zmluva- Koyšová 21.12.2013
Kúpna zmluva- S. Urban 21.12.2013
Kúpna zmluva- R. Hromka 18.12.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie PZ Hradište 04.12.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia žien 04.12.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie SZZP 04.12.2013
Kúpna zmluva fekálny náves 04.12.2013
Príkazná zmluva 23/2013 15.11.2013
Príkazná zmluva 22/2013 15.11.2013
Príkazná zmluva 21/2013 15.11.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie záhradkári 06.11.2013
Zmluva o budúcej zmluve SSE Źilina 05.11.2013
Kúpna zmluva Hrčka 24.10.2013
Kúpna zmluva. I. Mihaliaková a P. Valach 21.10.2013
Kúpna zmluva. Mgr. J. Vačko 21.10.2013
Príkazná zmluva I. Guliš 21.10.2013
Príkazná zmluva K. Prekopová 21.10.2013
Príkazná zmluva N. Belobradová 14.10.2013
Príkazná zmluva P. Kováčik 14.10.2013
Príkazná zmluva A. Ciho 14.10.2013
Príkazná zmluva- D. Katríková 14.10.2013
Príkazná zmluva- E. Zemeková 14.10.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZP 08.10.2013
Dodatok č.6 k zmulve s PVS 08.10.2013
Kúpna zmluva- Blaško 07.10.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie Farnosť Beluša 06.10.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie T. Vačko 04.10.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie 6/2013 ZO SZCH 02.10.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie CCVČ Beluša 10.09.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie súkromné CVČ Púchov 27.08.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ ZŠ Gorazdova 23.08.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie- CVČ Včielka 23.08.2013
Kúpna zmluva- pozemky Podhorie 22.08.2013
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve R.Hromka 08.08.2013
Dodatok zmluva s SPP 03.07.2013
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody 01.07.2013
Zmluva o poskytnutí dotacie 5/2013 25.06.2013
Kúpna zmluva Bystrická 17.06.2013
Kupna zmluva- Salaj 04.06.2013
Zmluva o budúcej zmluve 28.05.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie- Klub Venuša 10.05.2013
Kúpna zmluva- Podhorie 10.05.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie- SZ žien Podhorie 17.04.2013
Zmluva o vecné bremeno- SSE 04.04.2013
Zmluva o vecné bremeno- 04.04.2013
Kúpna zmluva 04.04.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie pre chovateľov poštových holubov 28.03.2013
Kúpna zmluva zahradník 27.03.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZ včelárov 27.03.2013
Kúpna zmluva- bud. súp.č. 1044 07.03.2013
Kúpna zmluva- rodina Lachká 07.03.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie- TJ KOVO 27.02.2013
Kúpna zmluva- Kubenová 05.02.2013
Kúpna zmluva- FEREX 31.01.2013
Dohoda o splátkovom kalendári 18.01.2013
Záložná zmluva 03.01.2013

Zmluvy o službách 2013

Zmluvy o nájme 2013

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dohoda o ukončení nájmu Kováčová 23.12.2013
Dohoda o ukončení nájmu 04.12.2013
Zmluva o nájme 25/2013 Mudr. Pogány 04.12.2013
Zmluva o nájme 16/2013 15.11.2013
Zmluva o nájme Vavrík 05.11.2013
Zmluva o nájme. Želiarová 30.10.2013
Dohoda o skončení- Konôpková 30.10.2013
Zmluva o nájme 15/2013 25.10.2013
Zmluva o nájme 20/2013 14.10.2013
Zmluva o nájme 21/2013 14.10.2013
Zmluva o nájme 19/2013 14.10.2013
Dohoda o skončení 12/2010 14.10.2013
Dohoda o ukončení 5/2009 14.10.2013
Dohoda o ukončení 25/2012 14.10.2013
Dohoda o skončení nájmu- V. Masárová 08.10.2013
Zmluva o nájme podperných bodov 08.10.2013
Zmluva o nájme 13/2013- Z. Černajová 01.10.2013
Zmluva o nájme 12/2013- P. Mišík 01.10.2013
Zmluva o nájme- FALCK 05.08.2013
dodatok k nájomnej zmluve- Mišík 10.07.2013
Dodatok k zmluve- černajová 10.07.2013
Dohoda o skončení- BEKA 28.06.2013
Dodatok k zmluve o najme 26/2012 25.06.2013
Zmluva o nájme Kozák 17.06.2013
Zmluva o nájme 10/2013- Kvocerová 30.04.2013
Ukončenie nájomnej zmluvy. Bistro 30.04.2013
Ukončenie zmluvy o nájme- Burdej 30.04.2013
Zmluva o nájme Matejka 28.03.2013
Dohoda o ukončení nájmu- Pitlová 28.03.2013
Zmlvua o nájme č.9/2013 28.03.2013
Zmlvua o nájme č.9/2013 28.03.2013
Zmluva o nájme č.5/2013 27.03.2013
Zmluva o nájme č.4/2013 07.03.2013
Dohoda o ukončení nájmu- STAVBYT 27.02.2013
Dohoda o ukončení nájmu- Peter Filo 31.01.2013
Zmluva o nájme č.3/2013- SBS AKM 30.01.2013
Zmluva o nájme č.2/2013- Zbín, Marciníková 30.01.2013
Zmluva o nájme č.1/2013- Kozákovci 30.01.2013

Darovacie zmluvy 2013

Zmluvy o dielo 2013