Navigácia

Obsah


Zmluvy o nájme za hrobove miesta 2012

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluvy o nájme hrobového miesta 2012 03.03.2016

Ostatné zmluvy 2012

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Darovacia zmluva 28.12.2012
Kúpno predajná zmluva- Sádecká 21.12.2012
Kúpna zmluva- Antolová 21.12.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie- PZ Hradište 18.12.2012
Zmluva o poskytnutie dotácie č.10/2012 04.12.2012
Kúpna zmluva- P. Bielik 29.11.2012
Kúpna zmluva- Štefúnovci 08.11.2012
zmluva o prevode vlastníctva pozemku 08.11.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie č.8/2012 28.10.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie č.9/2012 28.10.2012
Dodatok č.2 k Sublicenčnej zmluve 25.10.2012
Poistná zmluva- havarijné poistenie 23.10.2012
Poistná zmluva- zodpovednosť za škodu 23.10.2012
Zmluva o obstaraní motorového vozidla 17.10.2012
Kúpna zmluva 17.10.2012
Kúpna zmluva KN C 1771/8 pod bytovým domom 1646/3 01.10.2012
Dodatok. kúpna zmluva Dúbravka a Veliký 20.09.2012
Kúpna zmluva- pozemok KN C 1770/2-č. 1647 04.09.2012
Kúpna zmluva- pozemok parc. KN C 772 04.09.2012
Kúpna zmluva- pozemok parc. KN C 771 03.09.2012
Kúpna zmuva DREVOPAL, s.r.o. 15.08.2012
Kúpna zmluva Dúbravka-Veliký 15.08.2012
Zmluva č. 772/2012- postúpenie práv kanalizácia 24.07.2012
Dodatok ku kúpnej zmluve- HC Capital 19.07.2012
Zmluva č.637/2012- postúpenie práv 02.07.2012
Zmluva o postúpení práv- kanalizácia 27.06.2012
Kúpna zmluva- Bortel 25.06.2012
Zmluva o budúcej zmluve- Ing. Ľ Slávik 08.06.2012
Zmluva o budúcej zmluve- Ing. M. Chovanec 08.06.2012
Kúpna zmluva A. Fedora 07.06.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie- záhradkári 29.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie- chovatelia 29.05.2012
Dohoda o ukončení zmluvy- prima banka 15.05.2012
Kúpna zmluva- Hupková 09.05.2012
Zámenná zmluva- garáže 03.05.2012
Kúpna zmluva- E. Chovanec 02.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie- chovatelia poštových holubov 02.05.2012
Zmluva- obecný informačný systém 29.03.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie- včelári 29.03.2012
Zámenná zmluva- Olýra 05.03.2012
Zmluva o poskytnutie dotácie- Klub Venuša 05.03.2012
Zmluva o poskytnutie dotácie- ZO SZZP Beluša 05.03.2012
Poskytnutie dotáce- TJ KOVO 02.03.2012
Poskytnutie dotácie- zväz žien Podhorie 02.03.2012
Zmluva o účte VÚB- biznis banking 28.02.2012
Zmluva o bežnom účte- VUB 28.02.2012
Zmluva o zverení majetku do správy ZŠ 04.01.2012
Zmluva o zverení majetku obce do správy MŠ 04.01.2012
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve z 8.6.2011 08.06.2011

Zmluvy o službách 2012

Zmluvy o nájme 2012

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o nájme bytu- J. Martišová 30.12.2012
Zmluva o nájme- R. Sagan 28.12.2012
Zmluva o nájme- Ľ. Klimentová 28.12.2012
Zmluva o nájme- J. Orošiová 28.12.2012
Zmluva o nájme- P. Beniak 28.12.2012
Zmluva o nájme- M. Mikula 28.12.2012
Zmluva o nájme- V. Kačenka 28.12.2012
Zmluva o nájme- R. Kačenka 28.12.2012
Zmluva o nájme- M. Seidl 28.12.2012
Zmluva o nájme- I. Fedorová 28.12.2012
Zmluva o nájme- S. Slávik 28.12.2012
Zmluva onájme- P. Seidl 28.12.2012
Zmluva o nájme- A. Kresán 28.12.2012
Zmluva o nájme- Vojteková 21.12.2012
Zmluva o nájme- Vojtek 21.12.2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve 18.12.2012
Zmluva o nájme pozemku 18.12.2012
Dohoda o ukončení nájmu- R. Belobrad 01.11.2012
Zmluva o nájme č. 23/2012 30.10.2012
Zmluva o nájme č.25/2012- S. Švachová 30.10.2012
Zmluva o nájme č.22/2012. A. Vavrík 30.10.2012
Zmluva o nájme č.24/2012- I. Martyščáková 30.10.2012
Zmluva o nájme č.30- SESTAV- dodatok 01.10.2012
Zmluva o nájme č.21/2012- Ľ. Huliaček 01.10.2012
Zmluva o nájme č.20/2012- Masárová 25.09.2012
nájomná zmluva č.18/2012 02.07.2012
ukončenie nájmu- Adamička 02.07.2012
ukončenie nájmu- Racková 02.07.2012
Ukončenie zmluvy- NYANS 02.07.2012
Ukončenie zmluvy- SBS AKM 02.07.2012
Zmluva o nájme sociálneho bytu 13.06.2012
Zmluva o nájme č.15/2012- MUDr. D. Čiková 29.05.2012
Dohoda o skončení nájmu- ZS Beluša 29.05.2012
Dohoda o skončení nájmu- MUDr. Višňovský 29.05.2012
Zmluva o nájme č.9/2012- ZUŠ 03.05.2012
Ukončenie zmluvy o nájme- ZUŠ 03.05.2012
Zmluva o nájme č.3 03.05.2012
Zmluva o nájme č 14/2012- Ing. D. Naďo 02.05.2012
Zmluva o nájme č.12/2012- ADOS 02.05.2012
Diplomatic- ukončenie nájmu 02.05.2012
Dodatok č.1- P. Višňovský a Z. Rúčková 02.05.2012
Dodatok č.1- MUDr. G. Pogány 02.05.2012
Zmluva o nájme č.13/2012- zumba 02.05.2012
Zmluva o nájme- SESTAV 19.04.2012
zmluva o nájme č.10/2012- RYTMIK 30.03.2012
Zmluva o nájme č.11/2012- M. Kováčová 30.03.2012
Zmluva o nájme č.8/2012- Bc. M. Pagáč 05.03.2012
Zmluva o nájme- dodatok H. Hlubinová 29.02.2012
Zmluva o nájme- P. Filo 29.02.2012
Dodatok- zmluva o nájme P. Zvara 28.02.2012
Zmluva o budúcej zmluve o nájme- Kováčová 28.02.2012
Zmluva o nájme- Združenie majiteľov lesov 02.02.2012
Zmluva o nájme č.4/2012- Urbár 01.02.2012
Zmluva o nájme č.1/2012- M. Hoštáková 31.01.2012
Zmluva o nájme č.2/2012- Kozák 31.01.2012
Dohoda o skončení nájmu- A.Haviar 31.01.2012
Dohoda o skončení nájmu- B. Haviar 31.01.2012
Dodatok č1 k Zmluve o nájme- V. Janíková 31.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.7/2010 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.28/2009 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.27/2009 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.26/2011 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č. 26/2009 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.25/2009 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.23/2009 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluvy č.22/2009 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.21/2009 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.20/2009 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmlvue č.19/2011 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.19/2009 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.18/2009 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.17/2009 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.15/2011 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.14/2010 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.13/2010 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.12/2011 16.01.2012
Dodatok k nájomnej zmluve č.1/2010 16.01.2012
Dodatok č.1 k zmluve o nájme- M. Binková 11.01.2012

Zmluvy o dielo 2012