Navigácia

Obsah


Zmluvy o nájme za hrobove miesta 2011

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluvy o nájme hrobového miesta 2011 03.03.2016

Ostatné zmluvy 2011

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Kúpna zmluva- osobné motorové vozidlo 30.12.2011
zmluva_84_2011 30.12.2011
Dodatok k zmluve o úvere VÚB,a.s. 20.12.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie- ILCO Ilava 15.12.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie- SZZP PB 15.12.2011
Kúpna zmluva- bytový dom č.2452 13.12.2011
Kúpna zmluva- bytový dom č.2453 13.12.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie- Detské mestečko Trenčín 06.12.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie- Kynologický klub Beluša 06.12.2011
Zmluva o úvere s VÚB 1 02.12.2011
Zmluva o úvere VÚB 4 01.12.2011
Zmluva o úvere VÚB 3 01.12.2011
Zmluva o úvere s VUB 2 01.12.2011
Dohoda o odbere elektrickej energie 23.11.2011
Kúpna zmluva- viacúčelové ihrisko 16.11.2011
Zmluva č.9/2011 o poskytnutí dotácie- chovatelia poštových holubov 16.11.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na Územný plán Obce Beluša 10.11.2011
zmluva_50_2011 11.08.2011
Kúpna zmluva Fish Relax 21.07.2011
Zmluva o pripojení SPP 24.06.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZ chovateľovpdf 24.06.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie včelári.pdf 24.06.2011
kúpna zmluva_V. Kozák 14.06.2011
zmluva_Juraj Belobrad 14.06.2011
kúpna zmluva_29_10 Ul. Slatinská 24.05.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie AURA.pdf 20.05.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie OZ Klub Venuša.pdf 20.05.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZ postihnutých.pdf 20.05.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZŽ Podhorie.pdf 20.05.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie H. Mičudová.pdf 20.05.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie Klub STOMIKOV.pdf 20.05.2011
Zmluva o poskytnutí dotáce združenie mariánskej mládeže.pdf 20.05.2011
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 09.05.2011
Zámenná zmluva č.14 29.03.2011
Kúpna zmluva č. 13 29.03.2011
Odber elektrickej energie pre ČOV Bel. Slatiny 04.03.2011
Komisionárska zmluva 11.02.2011

Zmluvy o službách 2011

Zmluvy o nájme 2011

Darovacie zmluvy 2011

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
zmluva_44_2011 01.07.2011
zmluva_43_2011 01.07.2011
zmluva_42_2011 01.07.2011
zmluva_18_2011 17.05.2011

Zmluvy o dielo 2011