Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beluša

Vyvesené: 12. 7. 2019

Zodpovedá: Oľga Ľahká

Späť