Navigácia

Obsah

Späť

Návrh - VZN - Zmeny a doplnky Územného plánu obce ( ÚPN-O) Beluša č. 2

Vyvesené: 10. 10. 2019

Dátum zvesenia: 26. 10. 2019

Zodpovedá: Oľga Ľahká

Späť