Navigácia

Obsah

Späť

Návrh – VZN č. 9/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beluša

Vyvesené: 26. 11. 2019

Dátum zvesenia: 12. 12. 2019

Zodpovedá: Oľga Ľahká

Späť