Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 8/2019 o miestnych daniach na území obce Beluša

Vyvesené: 8. 11. 2019

Dátum zvesenia: 24. 11. 2019

Zodpovedá: Oľga Ľahká

Späť