Navigácia

Obsah

Späť

Dodatok č. 1 VZN č. 04/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beluša

Vyvesené: 26. 11. 2019

Zodpovedá: Oľga Ľahká

Späť