Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA Modernizácia a rozšírenie siete verejného osvetlenia v obci Ladce

Vyvesené: 15. 11. 2019

Dátum zvesenia: 1. 12. 2019

Zodpovedá: Oľga Ľahká

Späť