Navigácia

Obsah

Späť

V ý z v a na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu obce Beluša na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021-2022

Vyvesené: 6. 9. 2019

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Mária Prekopová

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť