Navigácia

Obsah

Späť

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1.polrok 2020

Vyvesené: 27. 11. 2019

Dátum zvesenia: 13. 12. 2019

Zodpovedá: Oľga Ľahká

Späť