Navigácia

Obsah

Wifi pre Teba - Obec Beluša

Správy

Wifi pre Teba - Obec Beluša

Obec Beluša ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách".

Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky najneskôr do 14.02.2020 do 12.00 hod. elektronicky na emailovú adresu : pravnik2@belusa.sk celý text

ostatné | 3. 2. 2020 | Autor: Oľga Ľahká