Navigácia

Obsah

Finančné dokumenty obce

Záverečný účet obce

2017

Záverečný účet obce za rok 2017

zu_2017.pdf

Záverečný účet obce Beluša za rok 2017 - titulná strana oznamu

zu_2017_titulna.pdf

Príloha č. 1 k záverečnému účtu obce Beluša za rok 2017

zu2017_priloha.pdf

Plnenie finančného rozpočtu obce Beluša k 31.12.2017 - (na položky)

plnenie_rozpoctu_obec_polozky_2017.pdf

Plnenie rozpočtu k 31.12. 2017 Materská škola Beluša

plnenie_rozpoctu_ms_2017.pdf

Plnenie rozpočtu k 31.12. 2017 Základná škola Beluša

plnenie_rozpoctu_zs_2017.pdf

2016

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 - Finančný

2016-plnenie_rozpoctu_financne.pdf

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 - Finančný rozpočet

2016-plnenie_rozpoctu_financny_rozpocet.pdf

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 - Programový

2016-plnenie_rozpoctu_programove.pdf

2016-zaverecny_ucet_obce

2016-zaverecny_ucet_obce.pdf

Obálka - Hodnotiaca správa za rok 2016

2016-obalka.pdf

2015

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 - Finančný

2015-plnenie_31122015_financny.pdf

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 - Programový

2015-plnenie_31122015_programovy.pdf

Hodnotenie školy za rok 2015

2015-plnenie_hodnotenie_skoly.pdf

Záverečný účet obce za rok 2015

2015-zaverecny_ucet_obce.pdf

Monitorovacia správa k záverečnému účtu

2015-monitorovacia_sprava.pdf

2014

Záverečný účet obce 2014

Záverečný účet obce 2014.pdf

hodnotenie_meratelnych_ukazovatelov_31122014

hodnotenie_meratelnych_ukazovatelov_31122014.doc

plnenie_rozpoctu_31122014_programovy

plnenie_rozpoctu_31122014_programovy.xla

plnenie_rozpoctu_31122014_financny

plnenie_rozpoctu_31122014_financny.xls

Stránka