Navigácia

Obsah

Milí jarmočníci, remeselníci,

srdečne Vás pozývame na 14. Belušský jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 30.6.2019 ( nedeľa).

Ak máte záujem  zúčastniť sa ho ako predajca, vyplňte formulár „Žiadosť na jarmok“ , ktorú nájdete v časti Samospráva – Obecný úrad – Tlačivá a formuláre- ostatné.

Vyplnenú žiadosť  môžete zasielať elektronicky na adresu : kultura.belusa@gmail.com alebo poštou Obec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša.                                                                                                                                                                                                      Nezabudnite na potrebné doklady, bez nich prihlášku nemôžeme akceptovať.                                                                                               Potrebné doklady :     -oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, výpis z obch. registra,   SHR),

                                      -fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ z knihy  elektronickej registračnej pokladnice

    -predajcovia občerstvenia, potravín: Posudok - súhlas RÚVZ,

    -iný doklad, napr. o vlastníctve pôdy, resp. záhrady, vinice,

   -čestné vyhlásenie, že nie je povinný používať elektronickú     registračnú pokladnicu s uvedením                           ustanovenia osobitného predpisu.                   

 -Remeselníci – členský preukaz ÚĽUV-u, alebo  remeselného cechu