Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

URČENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE Starostu obce Beluša

URČENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE Starostu obce Beluša

 

Obecné zastupiteľstvo v Beluši, na svojom zasadnutí dňa 30. 07. 2018:

Uznesením číslo 103/18. 8 určilo:

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na celé funkčné obdobie 2018 – 2022, rozsah výkonu funkcie starostu Obce Beluša, nasledovne:

  1. Plný pracovný úväzok – 1,0
  2. Rozsah výkonu funkcie starostu Obce Beluša:
  • Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Podľa ostatných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na činnosť najvyššieho výkonného orgánu obce a štatutárneho orgánu

Vyvesené: 3. 8. 2018

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK