Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Pozvánky

Oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
V ý z v a na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu obce Beluša na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021-2022 E 06.09.2019 30.09.2022
ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU 04.09.2019
P O U Č E N I E O PRÁVACH A POVINNOSTIACH VLASTNÍKA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY 04.09.2019
Vademecum vlastníka kultúrnej pamiatky 04.09.2019
Výkup papiera 22.08.2019
Výkup papiera 10.07.2019
Záverečný účet obce Beluša za rok 2018 - SCHVÁLENÝ 10.07.2019
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 30.05.2019
Kolaudačné rozhodnutie stavby " Beluša - Prístavba pre rozšírenie zdroja chladu" 27.05.2019
Záverečný účet obce Beluša za rok 2018 - NÁVRH 10.05.2019 26.05.2019
ZÁMER NÁJMU POZEMKU 12.04.2019
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín 15.03.2019
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks 04.03.2019 20.03.2019
ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU 05.02.2019
Zámer odpredaja pozemku 30.01.2019
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny -1 29.01.2019
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny-2 29.01.2019
Výkup papiera 28.01.2019 01.02.2019
Prerušená dodávka elektrickej energie 07.01.2019 09.01.2019
Zámer nájmu sociálnych, nájomných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce na rok 2019 02.01.2019
Zverejnenie výsledku vybavenia petície 31.12.2018
PVS - odstávka vody - Hloža - havarijny stav 26.11.2018 28.12.2018
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a stromov 3 19.11.2018 05.12.2018
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a stromov 2 19.11.2018 05.12.2018
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a stromov 1 19.11.2018
Odpočet vodomerov 19.11.2018 05.12.2018
Odpočet vodomerov 11.11.2018 27.11.2018
Odpočet vodomerov 09.11.2018
URČENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE Starostu obce Beluša 03.08.2018
Zámer nájmu pozemku a nebytového priestoru 04.06.2018

Verejná vyhláška

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK