Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Pozvánky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2019 06.12.2019
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.11.2019 15.11.2019

Oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a stromov - 1 ks 12.02.2020 18.02.2020
ZÁMER PREDAJA POZEMKU 07.02.2020 25.02.2020
Zámer nájmu bytu 07.02.2020 25.02.2020
Oznámenie podľa §23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EIA) 30.12.2019
V ý z v a na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu obce Beluša na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021-2022 E 06.09.2019 30.09.2022
Zámer predaja pozemku 04.09.2019
P O U Č E N I E O PRÁVACH A POVINNOSTIACH VLASTNÍKA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY 04.09.2019
Vademecum vlastníka kultúrnej pamiatky 04.09.2019
Výkup papiera 22.08.2019
Záverečný účet obce Beluša za rok 2018 - SCHVÁLENÝ 10.07.2019
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 30.05.2019
Kolaudačné rozhodnutie stavby " Beluša - Prístavba pre rozšírenie zdroja chladu" 27.05.2019
Zámer nájmu pozemku 12.04.2019
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín 15.03.2019
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks 04.03.2019 20.03.2019
Zámer predaja pozemku 05.02.2019
Zámer odpredaja pozemku 30.01.2019
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny -1 29.01.2019
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny-2 29.01.2019
Výkup papiera 28.01.2019 01.02.2019
Prerušená dodávka elektrickej energie 07.01.2019 09.01.2019
Zámer nájmu sociálnych, nájomných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce na rok 2019 02.01.2019
Zverejnenie výsledku vybavenia petície 31.12.2018
PVS - odstávka vody - Hloža - havarijny stav 26.11.2018 28.12.2018
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a stromov 3 19.11.2018 05.12.2018
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a stromov 2 19.11.2018 05.12.2018
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a stromov 1 19.11.2018
Odpočet vodomerov 19.11.2018 05.12.2018
Odpočet vodomerov 11.11.2018 27.11.2018
Odpočet vodomerov 09.11.2018
URČENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE Starostu obce Beluša 03.08.2018
Zámer nájmu pozemku a nebytového priestoru 04.06.2018

Verejná vyhláška

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby “ 11524 – Púchov – nové káblové vedenie 1x110 kV “ 14.02.2020 01.03.2020
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE „ Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod “ 12.02.2020 28.02.2020
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE „Bytový dom s polyfunkciou, Beluša“ 12.02.2020 28.02.2020
Verejná vyhláška - Zrušenie rozhodnutia obce Beluša pre účel "TERÉNNE ÚPRAVY STAREJ TEHELNE "- BELUŠA 06.02.2020
Verejná vyhláška - UPOVEDOMENIE O OPRAVE ZREJMEJ CHYBY V PÍSANÍ TERENNÉ ÚPRAVY STAREJ TEHELNE - BELUŠA 06.11.2019
Verejná vyhláška - OZNÁMENIE O PODANOM ODVOLANÍ- TERÉNNE ÚPRAVY STAREJ TEHELNE - BELUŠA 06.11.2019
Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania 24.10.2019
Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania 24.10.2019
Verejná vyhláška - Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EIA)Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov “ 23.10.2019
Verejná vyhláška - zmena územného rozhodnutia TERÉNNE ÚPRAVY STAREJ TEHELNE - BELUŠA 25.09.2019
Verejná vyhláška -oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky Hrádok a sídliská- 1- hrádok, 2- sídlisko, 3- sídlisko 04.09.2019
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „ Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod “ 22.08.2019
Verejná vyhláška - oprava cyklotrasa 20.08.2019
Verejná vyhláška- stavebné povolenie na stavbu 10879 - Beluša - Záhumnie - Predĺženie NNK 31.07.2019
Oznámenie o vydaní rozhodnutia-Hrádok a sídliská v obci Beluša-národná kultúrna pamiatka 01.07.2019
Verejná vyhláška OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA 10879 - Beluša - Záhumnie - Predĺženie NNK 07.06.2019
Verejná vyhláška Územné rozhodnutie o umiestnení stavby 10879 - Beluša- Záhumnie- Predĺženie NNK 10.04.2019
Verejná vyhláška Stavebné povolenie 12.02.2019
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 11.01.2019
Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky č. 2 k územnému plánu obce Beluša 07.01.2019
Verejná vyhláška OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA 10879 - Beluša - Záhumnie - Predĺženie NNK 02.01.2019
Oznámenie o začatí konania - TERÉNNE ÚPRAVY STAREJ TEHELNE - BELUŠA 05.12.2018
Verejná vyhláška - oznámenie 28.11.2018
ÚR "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 5: úsek Ladce - Púchov" 20.11.2018
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, Časť 4: úsek Nemšová- Dubnica nad Váhom- Ladce 16.11.2018
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK