Menu

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Beluša
ObecBeluša

Volebné obvody a počet poslancov pre komunálne voľby 2018

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

  

Obecné zastupiteľstvo v Beluši, na svojom zasadnutí dňa 30. 07. 2018:

Uznesením číslo 104/18. 8 určilo:

V súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022, počet poslancov Obecného zastupiteľstva na 13, ktorí budú zvolení v 6 volebných obvodoch, nasledovne:

I. volebný obvod - sa volia 2 poslanci

II. volebný obvod - sa volia 2 poslanci

III. volebný obvod - sa volia 2 poslanci

IV. volebný obvod - sa volia 2 poslanci

V. volebný obvod - sa volia 2 poslanci

VI. volebný obvod - sa volia 3 poslanci

Volebný obvod

Poslanecký obvod

Volebný okrsok

Volebný obvod zahŕňa ulice a časti obce

I.

1

1

Ľ. Štúra 7, 8, 9, 10, 16, 1883, 1884, 1895, 2452, 2453, 2454

RD 1678,1679, 1683,

 

2

1

Ľ. Štúra  11, 12, 14, 15

II.

3

2

Trenčianska

 

4

2

Továrenská

Kpt. Nálepku

Mlynská

P. O. Hviezdoslava

Staničná

III.

5

3

Farská

Partizánska

Žilinská

Dr. Clementisa

M. R. Štefánika

J. Kráľa

 

6

3

J. A. Komenského

Krížna

Dr. Adámyho

Rybníky

IV.

7

4

A. Sládkoviča

 

8

4

M. Kukučína

V.

9

5

Slatinská 20-44, 186-224, 2491, 2492

Ľ. Štúra 17

 

10

6

Belušské Slatiny

Pod Malenicou

Slatinská 47-85, 140-183, 1600-2488, 2702-2764

VI.

11

7

J. Kollára

časť Hloža 1163-1310

 

12

7

časť Hloža 1311-1391-1570-1579, 2074-2079, 2091-2099, 2511, 2528, 2656

 

13

8

časť Podhorie

Zodpovedá: Správca Webu

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý nepárny pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack