Navigácia

Obsah

logo

Sčítavanie obyvateľov „Klik k lepšej budúcnosti“

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 a je výlučne elektronické. 

Vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii sa bude pôvodné scítanie realizvoať v dvoch fázach. Cieľom prvej fázy kampane je, aby sa v danom termíne od 15.02.2021-31.03.2021 samosčítalo čo najviac ľudí, aby sa čo najviac v rámci rodiny, blízkych, príbuzných pomohlo tým, ktorí sa sami nevedia elektronicky sčítať.

Druhá, asistovaná, fáza bude pokračovať od apríla do októbra, kedy bude možné využiť na sčítanie asistenciu stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste (obecný úrad) alebo využije pomoc mobilného asistenta, ktorí ho sčíta v jeho domácnosti. 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky- každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
 

Občan sa sčíta sám na ktoromkoľvek mieste prostredníctvom počítača, mobilu, tabletu alebo pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste zriadenom v obci .

Otázky v sčítacom formulári sa týkajú pobytu občana, pohlavia, dátumu narodenia, rodinného stavu, dosiahnutého vzdelania, náboženského vyznania, národnosti, štátnej príslušnosti, materinského jazyka, ekonomickej aktivity, formy dochádzky do zamestnania,prípadne školy a vzťahov v domácnosti.  

Viac info a sčítací formulár bude prístupný na www.scitanie.sk

 

letak (291.87 kB)

 

Informatívne videá:

https://vimeo.com/471290558

 

najčastejšie otázky o sčítaní:

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

 

scitanie