Navigácia

Obsah

Zoznam daňových dlžníkov

Typ: ostatné
Obec Beluša ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok), s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku zverejňuje zoznam daňových dlžníkov.

V zozname sú uvedené mená fyzických osôb a právnických osôb pri ktorých obec eviduje podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka,  daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160 Eur a u právnickej osoby 1 600 Eur.  Zo zoznamu budú automaticky odstránení daňoví dlžníci, ktorí si svoju daňovú povinnosť voči obci Beluša vysporiadajú.


 

Osoba Adresa Spolu v €
  Druh dane Nedoplatok v €
Renáta Krcheňová Dr. Adámyho 916/30   
  poplatok za komunálny odpad 327,46 €
     
Drahomír Žáčik Podhorie 1442, Beluša -  
  poplatok za kom. odpad 722,57 €
     
Mária Vraniaková Dr. Adámyho 916/30  
  poplatok za komunálny odpad 172,50 €
     
Faturíková Katarína Trenčianska 328/54,  
  poplatok KO  a  329,82 € a
  daň z nehnuteľnosti 83,48 €
     
Jarmila Haliaková Kpt. Nálepku 598/157 Belluša-  
  poplatok KO 487,26 €
     
TN - DEV, spol. s.r.o. Palackého 29, Trenčín  
  daň z nehnuteľnosti 10 356,01 €

Predkladá: Finančné oddelenie, rozpočtu a daní Obce Beluša , aktualizované 05.03.2018 


Vytvorené: 18. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 7. 2018 15:49
Autor: Správca Webu