Navigácia

Obsah

Ako vybaviť a tlačivá

Správne poplatky (formát Adobe PDF)

spravne_poplatky.pdf

Matričný úrad

Splnomocnenie (formát RTF)

matrika_splnomocnenie.rtf

Čestné vyhlásenie (formát RTF)

matrika_cestne_vyhlasenie.rtf

Všeobecné informácie, služby a poplatky

Nájdete v sekci Matričný úrad

matricny-urad.htm

Stavebný úrad

Žiadosť o ohlásenie stavebných úprav (formát MS Word)

ziadost_o_ohlasenie_stavebnych_uprav.docx

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (formát RTF)

ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby (formát RTF)

ziadost_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.rtf

Žiadosť na povolenie zmeny v užívaní stavby (formát RTF)

ziadost_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.rtf

Žiadosť o určenie súpisného čísla (formát RTF)

ziadost_urcenie_sup_cisla.rtf

Oznámenie - Malý zdroj znečisťovania ovzdušia (formát RTF)

oznamenie_maly_zdroj_znecistovania_ovzdusia.rtf

Žiadosť o povolenie vodnej stavby (studne) (formát RTF)

ziadost_o_povolenie_vodnej_stavby.rtf

Žiadosť o rozkopávku (formát RTF)

ziadost_o_rozkopavku.rtf

Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia (formát RTF)

povolenie_reklamneho_zariadenia.rtf

Žiadosť o územné rozhodnutie (formát RTF)

ziadost_o_uzemne_rozhodnutie.rtf

Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby (formát RTF)

ziadost_o_ohlasenie_drobnej_stavby.rtf

Žiadosť na odstránenie stavby (formát RTF)

ziadost_na_odstranenie_stavby.rtf

Návrh na kolaudáciu stavby (formát RTF)

navrh_na_kolaudaciu_stavby.rtf

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia jednoduchej stavby (formát RTF)

ziadost o vydanie stavebneho povolenia jednoduchej stavby.rtf

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (formát RTF)

ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia.rtf

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov.pdf

Stránka