Navigácia

Obsah

Ako vybaviť a tlačivá

Správne poplatky (formát Adobe PDF)

spravne_poplatky.pdf

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na SS.doc

Daňové priznanie - poučenie (formát Adobe PDF)

Daňové priznanie - poucenie.pdf

Daňové priznanie - poučenie (formát Adobe PDF)

Daňové priznanie - poucenie.pdf

Matričný úrad

Splnomocnenie (formát RTF)

matrika_splnomocnenie.rtf

Čestné vyhlásenie (formát RTF)

matrika_cestne_vyhlasenie.rtf

Všeobecné informácie, služby a poplatky

Nájdete v sekci Matričný úrad

matricny-urad.htm

Stavebný úrad

Žiadosť na odstránenie stavby (formát RTF)

ziadost_na_odstranenie_stavby.rtf

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia jednoduchej stavby (formát RTF)

ziadost o vydanie stavebneho povolenia jednoduchej stavby.rtf

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (formát RTF)

ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia.rtf

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov.pdf

Žiadosť na vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZ

Žiadosť na vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZ

Vydanie súhlasu na povolenie stavby mzz.pdf

Žiadosť na povolenie na osobitné užívanie vôd

Žiadosť na povolenie na osobitné užívanie vôd

Povolenie na osobitné užívanie vôd.pdf

Návrh na kolaudáciu studne

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby a odber podzemných vôd

Návrh na kolaudáciu studne.pdf

Žiadosť o ohlásenie stavebných úprav (formát MS Word)

ziadost_o_ohlasenie_stavebnych_uprav.docx

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (formát RTF)

ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby (formát RTF)

ziadost_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.rtf

Žiadosť na povolenie zmeny v užívaní stavby (formát RTF)

ziadost_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.rtf

Žiadosť o určenie súpisného čísla (formát RTF)

ziadost_urcenie_sup_cisla.rtf

Oznámenie - Malý zdroj znečisťovania ovzdušia (formát RTF)

oznamenie_maly_zdroj_znecistovania_ovzdusia.rtf

Stránka