Navigácia

Obsah

JARMOK 2020

Typ: ostatné
Milí jarmočníci, remeselníci,
srdečne Vás pozývame na 15. Belušský jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 28.6.2020 ( nedeľa). Ak máte záujem zúčastniť sa ho ako predajca, vyplňte formulár „Žiadosť na jarmok“ , ktorú nájdete v časti Samospráva – Obecný úrad – Tlačivá a formuláre- ostatné .
Vyplnenú žiadosť môžete zasielať elektronicky na adresu : kultura.belusa@gmail.com alebo poštou Obec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša. Nezabudnite na potrebné doklady, bez nich prihlášku nemôžeme akceptovať. Potrebné doklady :
- oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, výpis z obch. registra,
SHR),
- fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“
- fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu VRP-
vymažte údaje o login-e a hesle
- čestné vyhlásenie, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu s uvedením ustanovenia osobitného predpisu.
- predajcovia občerstvenia, potravín: Posudok - súhlas RÚVZ,
- iný doklad, napr. o vlastníctve pôdy, resp. záhrady, vinice,
- Remeselníci – členský preukaz ÚĽUV-u, alebo remeselného cechu


Vytvorené: 13. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 2. 2020 13:30
Autor: Oľga Ľahká