Navigácia

Obsah

Jesenné upratovanie

Obec  Beluša  aj v roku 2018 organizuje na obvyklých miestach jesenné upratovanie. 

Od 15.10.2018 do 19.10.2018 budú v obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na odpad v rámci jesenného upratovania. Budú sa nachádzať na týchto stanovištiach:

Beluša:

-Ul.Kpt. Nálepku – Rajšula

-Ul.Kpt. Nálepku – pri RD p. Matušová-drogéria

-Ul.Farská – pri cintoríne, vedľa brány TS

-Ul. Farská – odbočka na ul. Komenského , pri RD p. Zbín

-Ul.Slatinská – pri viacúčelovom ihrisku , ZŠ

-Ul.Staničná – otoč SAD

-Ul.Slatinská – Čerencové, odbočka na Motel slatina

 

Hloža:

-pri KD, vedľa zastávky

 

Podhorie:

-nad kaplnkou

 

Okrem nich budú postupne rozmiestňovane po uliciach menšie 7 tonové kontajnery na odpad. 
Je prísne zakázané hádzať do všetkých kontajnerov: stavebný materiál, sutinu, hlinu, kamene, trávu, konáre, železo a nebezpečný odpad, ako sú chladničky, práčky, elektronika a podobne. 
Takýto odpad môžete priviezť do Zberného dvora.

Kontajnery v dedine budú určené len na komunálny odpad.

Verejné priestory v obci sú monitorované, občan môže byť v prípade porušenia zákazu pokutovaný.

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

vzdelavanie

Prevádzka Základnej školy Beluša a Materskej školy Beluša od 18.01.2021

Vážení rodičia, informujeme Vás, že v zmysle zverejnených informácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, bude prebiehať v týždni od 18.01.2021 na Základnej škole v Beluši dištančná forma výučby pre I. aj II. stupeň.

V Materskej škole bude prevádzka naďalej pokračovať iba v elokovanom pracovisku v Hloži v dňoch od 18.01. do 22.01.2021 pre prihlásené deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Viac sa dočítate na https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden?fbclid=IwAR1K_p-h78LTrTbepw2xhNcLKcJooSSEpHqqsAJ9oEDyk-aOucHdvfvT5pg

Ďakujeme za pochopenie.

celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
Podanie daňových priznaní a žiadosti na poskytnutie úľavy za komunálny odpad 1

Podanie daňových priznaní a žiadosti na poskytnutie úľavy za komunálny odpad

Obecný úrad je do 24.01.2021 pre verejnosť zatvorený.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností alebo žiadosť na poskytnutie úľavy za komunálny odpad môžete v súčasnej situácii zasielať poštou, elektronicky, v prípade aktivovaného občianskeho preukazu s čipom do elektronickej schránky obce Beluša, prípadne ich môžete odovzdať do schránky pri vchode na Obecný úrad (vyplnené a podpísané).
Tlačivá pre podanie priznania alebo uplatnenia si úľavy nájdete na https://www.belusa.sk/samosprava/obecny-urad/tlaciva-a-formulare/?page=2

V prípade nejasností kontaktujte e-mailom alebo telefonicky kompetentných referentov OcÚ ohľadom daní : Bc. Janu Kukučkovú, t.č. 042/2853516, (jana.kukuckova@belusa.sk), ohľadom poplatku za smeti: Nadeždu Belobradovú, t.č. 042/2853520, (nadezda.belobradova@belusa.sk).
Termín podania daňového priznania je do 01.02.2021.
celý text

ostatné | 13. 1. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
Zatvorená pálenica Beluša 1

Zatvorená pálenica Beluša

Obecná pálenica je zatvorená do 24.01.2021 z dôvodu prijatých opatrení vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR). Tento typ prevádzky nepatrí medzi typy služieb, ktoré môžu byť otvorené. celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
Zberný tvor otvorený LEN 13.01.2021 a 20.01.2021  1

Zberný tvor otvorený LEN 13.01.2021 a 20.01.2021 a možnosť vyzdvihnutia si kompostovateľných vreciek

Zberný dvor bude otvorený v stredu 13.01.2021 a 20.01.2021 od 8,00-17,00 hod. V ostatné dni do 24.januára 2021 bude Zberný dvor zatvorený.
Obyvatelia bytových domov, ktorí nemajú vo svojej domácnosti košík (10 l) s kompostovateľnými vreckami určený pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), môžu si ho vyzdvihnúť vo vyššie uvedenom termíne na Zbernom dvore. Pre každú domácnosť je určený jeden košík. celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
obec

Dotazník Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša pre programové obdobie 2021 - 2027

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša na roky 2021-2027 je jeden zo základných strategických dokumentov obce, ktorý určuje jej smerovanie v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Vďaka nemu zabezpečuje obec rozvoj svojho územia a potreby obyvateľov.
Vyplnením dotazníka v termíne od 07.01.2021-21.01.2021 prispejte k rozvoju obce a zlepšeniu podmienok života v nej.
Linky na dotazníky:
Obyvatelia:
https://forms.gle/hnSThxqQC28oGGVW8
Organizácie:
https://forms.gle/argoqHeHawCw2qMM8

Viac info o cieľoch nového PHRSR:
celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
Harmonogram vývozu odpadu v januári 2021 1

Harmonogram vývozu odpadu v januári 2021

Prehľad vývozu odpadu v obci celý text

ostatné | 1. 1. 2021 | Autor: Oľga Ľahká

Kalendár zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pre rok 2021

Vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu bude bývať vždy v PONDELKY v každom týždni počas roka 2021 celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor: Mgr. Jana Huliačková

Štatistické zisťovanie VZPS

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Oľga Ľahká
Distribúcia kompostovateľných košíkov a vreciek pre zber kuchynského odpadu z domácnosti. 1

Distribúcia kompostovateľných košíkov a vreciek pre zber kuchynského odpadu z domácnosti.

OZNAM PRE OBYVATEĽOV BYTOVÝCH DOMOV na ul. Ľ. Štúra, ul. Slatinská, M. Kukučína, bytoviek v Hloži a bytového domu súpisné číslo 992 a 916 !
Vážení obyvatelia bytoviek, keďže od 1. januára 2021 má každá domácnosť v bytovom dome povinnosť zbierať kuchynský odpad z domácností, obec Beluša pre Vás zakúpila kompostovacie košíky a kompostovateľné vrecká.
Obyvatelia zmienených bytových domov, ktorí kompostovateľný košík spolu s kompostovateľným vreckom ešte neobdržali, si ich môžu vyzdvihnúť v dňoch 23.11.2020 až 26.11.2020 na technických službách u pani Jany Cihovej (tel. č. 0910 940 527) v rámci otváracích hodín zberného dvora.

Ako bude prebiehať zber kuchynského odpadu ?
1. Obec zabezpečila bezplatne do každej domácnosti v bytových domoch 10 litrový kompostovací košík s prevzdušňovaním a 10 litrové kompostovateľné vrecká zo 100 % kompostovateľného škrobu. Kompostovateľné košíky a kompostovateľné vrecká robia zo zberu kuchynského odpadu jednoduchú a hygienickú činnosť. Odpadá nepríjemné vymývanie odpadkových košov od zaschnutého bioodpadu a významne sa znižujú nepríjemné pachy spôsobené anaeróbnymi bakteriálnymi aktivitami.
2. Postupne budú na jednotlivé stojiská pri bytových domoch umiestnené hnedé nádoby 120 l a 240 l na zber BRKO. Odpad z kompostovacieho košíka spolu s kompostovateľným vreckom sa vysype do 120 litrovej (240 litrovej) nádoby.
Ako často sa budú zberné nádoby na kuchynský odpad vyvážať?
Minimálny interval na zber BRKO je stanovený jedenkrát za 14 dní. Vzhľadom na špecifitu odpadu bude obec zabezpečovať zber jedenkrát za 7 dní.

Kde získam ďalšie informácie? V decembri tohto roka Vám bude doručený do Vašej poštovej schránky leták s podrobnými informáciami ku zberu kuchynských odpadov, v ktorom sa dozviete, čo do tohto odpadu patrí a čo nie, aké výhody má použitie prevetrávaných košíkov a kompostovateľných vreciek a mnoho ďalších informácií. Okrem letáku bude obec o zbere kuchynského odpadu informovať na svojej webovej stránke, sociálnych sieťach a v miestnom rozhlase.
celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor: Oľga Ľahká
Upozornenie pre cestujúcich 1

Upozornenie pre cestujúcich


Modré autobusy SAD Trenčín jazdia v prázdninovom režime.

SAD Trenčín oznamuje , že modré autobusy s platnosťou od piatku 30. októbra 2020 až do odvolania budú premávať v prázdninovom režime. Výnimkou sú víkendové a sviatočné dni, tie zostávajú bez zmeny. Viac na:https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/pozor-modre-autobusy-budu-od-piatku-jazdit-v-prazdninovom-rezime..html?page_id=752706 celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity

Obec Beluša odvoláva III. stupeň povodňovej aktivity a ponecháva II. stupeň vyhlásenej povodňovej aktivity celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Povinnosti chovateľov ošípaných v dôsledku šírenia afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany a dodržiavania opatrení voči šíreniu vírusu žiada všetkých chovateľov ošípaných o dodržiavanie nasledujúcich opatrení -viď prílohy 1., 2., 3. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity - Beluša

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity - Beluša celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Oľga Ľahká
Pálenica Beluša 1

Pálenica Beluša

Pálenica Beluša prijíma objednávky na vypálenie ovocného kvasu od 16.9.2020 celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

ZOS - Zákaz návštev

ZOS - Zákaz návštev celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Ako funguje Obecný úrad v Beluši?

Obecný úrad v Beluši funguje podľa úradných hodín.
ÚRADNÉ HODINY : 
Pondelok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:30, Utorok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:00, Streda: 7:30 - 11:00 - 11:30- 17:00,
Štvrtok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:00, Piatok: NESTRÁNKOVÝ  DEŇ.
Obec Beluša žiada občanov, aby na obecný úrad prichádzali iba s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka...), bez príznakov akéhokoľvek respiračného ochorenia, dodržiavali 2 metrové rozostupy medzi sebou  a rešpektovali dodržanie všetkých platných hygienických opatrení. Každý občan je zároveň povinný zapísať sa do knihy návštev umiestnenej pri vstupe do obecného úradu.
celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Prosba o spoluprácu -Dotazník

Vážení občania, obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vyplnení priloženého dotazníka o aktuálnom stave a možnostiach vylepšenia odpadového hospodárstva v obci Beluša, ktorý bude slúžiť ako podklad pre pripravovanú stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Beluša na roky 2021 - 2030. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Zariadenie sociálnych služieb

Zariadenie sociálnych služieb celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Krízový plán Zariadenia opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beluša

Krízový plán Zariadenia opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beluša celý text

ostatné, Koronavírus COVID19 | 7. 5. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Zasadnutie OZ bez verejnosti - sledujte naživo!

Bližšie informácie a odkazy na živé vysielanie v článku. celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

NOVÝ HARMONOGRAM - Výber daní a poplatkov v obci Beluša

Vzhľadom na rozhodnutie Ústredného krízového štábu a rozhodnutie vlády SR, ktorá schválila zákaz vychádzania cez Veľkú noc, od stredy 08.04.2020 00:00 do pondelka 23:59, bude harmonogram Výberu daní a poplatkov v obci Beluša posunutý o dva dni neskôr. Výber daní a poplatkov pokračuje v školskej jedálni v utorok 14.04.2020 celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Prerušenie distribúcie elektriny 16.12.2019 - Belušské Slatiny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 16. 12. 2019 v čase od 8.00 do 15.30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na uliciach: Belušské Slatiny . Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor: Oľga Ľahká

Prerušenie distribúcie elektriny 12.12.2019 - ul. Slatinská, Belušské Slatiny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 12. 12. 2019 v čase od 7.30 do 16.00 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na uliciach: Slatinská, Belušské Slatiny . Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor: Oľga Ľahká

Prerušenie distribúcie elektriny 20.11.2019 - Belušské Slatiny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 20. 11. 2019 v čase od 9.30 do 15.30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na uliciach: Belušské Slatiny . Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor: Oľga Ľahká
Výkup papiera 1

Výkup papiera

V stredu 27.11.2019 sa uskutoční výkup papiera
časový harmonogram: Podhorie od 15,00 h
Hloža od 15,20 h
Beluša Vozník od 15,45 h
bytovky Ľ. Štúra od 16,15 h
Beluša – pred OcÚ od 16,45 h celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor: Oľga Ľahká

Prerušenie distribúcie elektriny 20.11. 2019 - Hloža

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 20. 11. 2019 v čase od 7.30 do 15.30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na ulici: Hloža. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Oľga Ľahká

Prerušenie distribúcie elektriny 18.11. 2019 - Hloža, ul. Trenčianska

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 18. 11. 2019 v čase od 8.00 do 14.00 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na ulici: Hloža, ul. Trenčianska. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Oľga Ľahká

Prerušenie distribúcie elektriny 14.11. 2019 - Belušské Slatiny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 14. 11. 2019 v čase od 7.30 do 16.00 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na ulici: Belušské Slatiny. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Oľga Ľahká

Prerušenie distribúcie elektriny 13.11. 2019 - Belušské Slatiny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 13. 11. 2019 v čase od 7.30 do 16.00 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na ulici: Belušské Slatiny. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Oľga Ľahká

Prerušenie distribúcie elektriny 5.11.2019 - Belušské SlatinyStredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 5. 11. 2019 v čase od 8.00 do 16.00 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na ulici: Belušské Slatiny. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Oľga Ľahká
prvá prechádzajúci
z 2
posledná