Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Antigénové testovanie v Beluši každú sobotu 1

Antigénové testovanie v Beluši každú sobotu

Aj 24.apríla pokračuje V Beluši antigénové testovanie na troch odberových miestach- telocvičňa ZŠ, KD Beluša, budova bývalej školskej jedálne, a to v čase od 8.00-20.00hod. Prestávka o 12.00-13.00hod. a o 17.00-17.30hod.
celý text

ostatné, Koronavírus COVID19 | 21. 4. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
#

Tlačová správa- Verejné obstarávania šetria obecné peniaze

Obec Beluša je podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom. Realizovanými verejnými obstarávaniami sa obci darí šetriť peniaze z vlastného rozpočtu. Príkladom sú realizované súťaže na nákup respirátorov FFP2, či dopravných zrkadiel. celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
Výkup papiera 18.3.2021 1

Výkup papiera 22.4.2021

Podhorie 15:00- 15:20, Hloža 15:20- 15:40, Beluša „Vozník“ 15:40- 16.00, Beluša Ľ. Štúra 16:00- 16.20, Beluša OcÚ 16:20- 16.40
celý text

ostatné | 19. 4. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
Opatrenia obce Beluša s účinnosťou od 19.4.2021 1

Opatrenia obce Beluša s účinnosťou od 19.4.2021

Vzhľadom k prijatým opatreniam vlády, nariadeniam Covid automatu od 19.4.-25.4.2021 a k výsledkom obecného krízového štábu otvára od 19.4.2021 belušská základná škola 8.a 9. ročník prezenčnou formou. O ostatných úpravách v obecných prevádzkach a v školských zariadeniach viac v prílohe. celý text

ostatné, Koronavírus COVID19 | 14. 4. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
Tlačová správa- Obec Beluša sa zapojila do kampane Do práce na bicykli 2021 3

Tlačová správa- Obec Beluša sa zapojila do kampane Do práce na bicykli 2021

Obec Beluša sa po minuloročnej premiérovej účasti po druhýkrát zapojila do kampane Do práce na bicykli, ktorá sa bude konať počas júna 2021. Registrovať sa môžu 2-4 členné tímy do 07.júna 2021 na www.dopracenabicykli.eu. Nechajme Belušania autá doma a "vezme sa v tom spolu" celý text

ostatné | 14. 4. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
Výber daní a poplatkov, roznos rozhodnutí  3

Výber daní a poplatkov Beluša od 21.4.2021

Výber daní a poplatkov bude v Beluši v budove bývalej školskej jedálne od 9.00-16.30 hod v dňoch 21.4.-22.4.2021 a 28.4.-29.4.2021. Vzhľadom k pandemickej situácii prosíme o prednostnú platbu na bankový účet obce. celý text

ostatné | 13. 4. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
Tlačová správa- nové ihrisko v areáli MŠ Hloža 2

Tlačová správa- nové ihrisko v areáli MŠ Hloža

Pracovisko materskej školy v Hloži skrášlilo svoj areál novým detským ihriskom vďaka pomoci sponzora. Deti budú mať po návrate nové možnosti zábavy a aktívnej hry. Ihrisko naplno využijú aj deti, ktoré nastúpia na základe zápisu do MŠ, ktorý bude 04.05.2021 bez prítomnosti detí (viac na plagáte). celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
Opatrenia Krízového štábu obce Beluša 1

Opatrenia Krízového štábu obce Beluša

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa od 12.04.2021 otvárajú materské školy a 1.stupeň základnej školy pre všetky deti. Aktuálne fungovanie obecných inštitúcií zostáva od 12.04.2021 nezmenené. celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
Harmonogram vývozu smetí apríl 2021 1

Harmonogram vývozu smetí apríl 2021

POZOR! Dňa 5.4.2021 nebude vývoz separovaných zložiek odpadu. Vývoz je posunutý o jeden deň, t.j. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad bude vyvezený v utorok 6.4.2021 a plasty budú pred rodinnými domami vyvezené v stredu a vo štvrtok 7.4-8.4.2021. celý text

ostatné | 1. 4. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
Tlačová správa obce- obecné investície v roku 2021 2

Tlačová správa obce- obecné investície v roku 2021

Obec si vyčlenila niekoľko prioritných investičných akcií, z ktorých pre občanov Beluše je najzaujímavejšie osvetlenie 8 priechodov pre chodcov. O obsahu tohto projektu a ďalších plánoch obce sa dozviete v priloženom súbore. celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor: Mgr. Jana Huliačková
#

UPOZORNENIE NA PODVODNÍKOV

Odbor prevencie kriminality MV SR upozorňuje, že aktuálna pandemická situácia vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov. Občania sa môžu obrátiť na Informačnú kanceláriu pre obete v Trenčíne. celý text

ostatné | 12. 3. 2021 | Autor: Oľga Ľahká

Kalendár zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pre rok 2021

Vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu bude bývať vždy v PONDELKY v každom týždni počas roka 2021 celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor: Mgr. Jana Huliačková

Štatistické zisťovanie VZPS

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Oľga Ľahká
Distribúcia kompostovateľných košíkov a vreciek pre zber kuchynského odpadu z domácnosti. 1

Distribúcia kompostovateľných košíkov a vreciek pre zber kuchynského odpadu z domácnosti.

OZNAM PRE OBYVATEĽOV BYTOVÝCH DOMOV na ul. Ľ. Štúra, ul. Slatinská, M. Kukučína, bytoviek v Hloži a bytového domu súpisné číslo 992 a 916 !
Vážení obyvatelia bytoviek, keďže od 1. januára 2021 má každá domácnosť v bytovom dome povinnosť zbierať kuchynský odpad z domácností, obec Beluša pre Vás zakúpila kompostovacie košíky a kompostovateľné vrecká.
Obyvatelia zmienených bytových domov, ktorí kompostovateľný košík spolu s kompostovateľným vreckom ešte neobdržali, si ich môžu vyzdvihnúť v dňoch 23.11.2020 až 26.11.2020 na technických službách u pani Jany Cihovej (tel. č. 0910 940 527) v rámci otváracích hodín zberného dvora.

Ako bude prebiehať zber kuchynského odpadu ?
1. Obec zabezpečila bezplatne do každej domácnosti v bytových domoch 10 litrový kompostovací košík s prevzdušňovaním a 10 litrové kompostovateľné vrecká zo 100 % kompostovateľného škrobu. Kompostovateľné košíky a kompostovateľné vrecká robia zo zberu kuchynského odpadu jednoduchú a hygienickú činnosť. Odpadá nepríjemné vymývanie odpadkových košov od zaschnutého bioodpadu a významne sa znižujú nepríjemné pachy spôsobené anaeróbnymi bakteriálnymi aktivitami.
2. Postupne budú na jednotlivé stojiská pri bytových domoch umiestnené hnedé nádoby 120 l a 240 l na zber BRKO. Odpad z kompostovacieho košíka spolu s kompostovateľným vreckom sa vysype do 120 litrovej (240 litrovej) nádoby.
Ako často sa budú zberné nádoby na kuchynský odpad vyvážať?
Minimálny interval na zber BRKO je stanovený jedenkrát za 14 dní. Vzhľadom na špecifitu odpadu bude obec zabezpečovať zber jedenkrát za 7 dní.

Kde získam ďalšie informácie? V decembri tohto roka Vám bude doručený do Vašej poštovej schránky leták s podrobnými informáciami ku zberu kuchynských odpadov, v ktorom sa dozviete, čo do tohto odpadu patrí a čo nie, aké výhody má použitie prevetrávaných košíkov a kompostovateľných vreciek a mnoho ďalších informácií. Okrem letáku bude obec o zbere kuchynského odpadu informovať na svojej webovej stránke, sociálnych sieťach a v miestnom rozhlase.
celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor: Oľga Ľahká
Upozornenie pre cestujúcich 1

Upozornenie pre cestujúcich


Modré autobusy SAD Trenčín jazdia v prázdninovom režime.

SAD Trenčín oznamuje , že modré autobusy s platnosťou od piatku 30. októbra 2020 až do odvolania budú premávať v prázdninovom režime. Výnimkou sú víkendové a sviatočné dni, tie zostávajú bez zmeny. Viac na:https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/pozor-modre-autobusy-budu-od-piatku-jazdit-v-prazdninovom-rezime..html?page_id=752706 celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity

Obec Beluša odvoláva III. stupeň povodňovej aktivity a ponecháva II. stupeň vyhlásenej povodňovej aktivity celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Povinnosti chovateľov ošípaných v dôsledku šírenia afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany a dodržiavania opatrení voči šíreniu vírusu žiada všetkých chovateľov ošípaných o dodržiavanie nasledujúcich opatrení -viď prílohy 1., 2., 3. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity - Beluša

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity - Beluša celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

ZOS - Zákaz návštev

ZOS - Zákaz návštev celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Ako funguje Obecný úrad v Beluši?

Obecný úrad v Beluši funguje podľa úradných hodín.
ÚRADNÉ HODINY : 
Pondelok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:30, Utorok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:00, Streda: 7:30 - 11:00 - 11:30- 17:00,
Štvrtok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:00, Piatok: NESTRÁNKOVÝ  DEŇ.
Obec Beluša žiada občanov, aby na obecný úrad prichádzali iba s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka...), bez príznakov akéhokoľvek respiračného ochorenia, dodržiavali 2 metrové rozostupy medzi sebou  a rešpektovali dodržanie všetkých platných hygienických opatrení. Každý občan je zároveň povinný zapísať sa do knihy návštev umiestnenej pri vstupe do obecného úradu.
celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Prosba o spoluprácu -Dotazník

Vážení občania, obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vyplnení priloženého dotazníka o aktuálnom stave a možnostiach vylepšenia odpadového hospodárstva v obci Beluša, ktorý bude slúžiť ako podklad pre pripravovanú stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Beluša na roky 2021 - 2030. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Zariadenie sociálnych služieb

Zariadenie sociálnych služieb celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Krízový plán Zariadenia opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beluša

Krízový plán Zariadenia opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beluša celý text

ostatné, Koronavírus COVID19 | 7. 5. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Zasadnutie OZ bez verejnosti - sledujte naživo!

Bližšie informácie a odkazy na živé vysielanie v článku. celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

NOVÝ HARMONOGRAM - Výber daní a poplatkov v obci Beluša

Vzhľadom na rozhodnutie Ústredného krízového štábu a rozhodnutie vlády SR, ktorá schválila zákaz vychádzania cez Veľkú noc, od stredy 08.04.2020 00:00 do pondelka 23:59, bude harmonogram Výberu daní a poplatkov v obci Beluša posunutý o dva dni neskôr. Výber daní a poplatkov pokračuje v školskej jedálni v utorok 14.04.2020 celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Prerušenie distribúcie elektriny 16.12.2019 - Belušské Slatiny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 16. 12. 2019 v čase od 8.00 do 15.30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na uliciach: Belušské Slatiny . Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor: Oľga Ľahká

Prerušenie distribúcie elektriny 12.12.2019 - ul. Slatinská, Belušské Slatiny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 12. 12. 2019 v čase od 7.30 do 16.00 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na uliciach: Slatinská, Belušské Slatiny . Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor: Oľga Ľahká

Prerušenie distribúcie elektriny 20.11.2019 - Belušské Slatiny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 20. 11. 2019 v čase od 9.30 do 15.30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na uliciach: Belušské Slatiny . Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor: Oľga Ľahká
Výkup papiera 1

Výkup papiera

V stredu 27.11.2019 sa uskutoční výkup papiera
časový harmonogram: Podhorie od 15,00 h
Hloža od 15,20 h
Beluša Vozník od 15,45 h
bytovky Ľ. Štúra od 16,15 h
Beluša – pred OcÚ od 16,45 h celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor: Oľga Ľahká

Prerušenie distribúcie elektriny 20.11. 2019 - Hloža

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 20. 11. 2019 v čase od 7.30 do 15.30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na ulici: Hloža. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Oľga Ľahká
prvá prechádzajúci
z 2
posledná