Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: UK1

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluši zo dňa 26.04.2021

Vyvesené: 27. 4. 2021

Dátum zvesenia: 13. 5. 2021

Zodpovedá: Oľga Ľahká

Späť