Navigácia

Obsah

Späť

Hlasovanie poslancov zo zasadnutia OZ, 30. septembra 2019

Vyvesené: 4. 10. 2019

Dátum zvesenia: 20. 10. 2019

Zodpovedá: Oľga Ľahká

Späť