Navigácia

Obsah

Oznámenie o bezpečnostných opatreniach Obce Beluša

Typ: ostatné | Koronavírus COVID19
Zasadnutie krízového štábu obce Beluša zo dňa 24. 03. 2020

Dňa 24.03.2020 o 13,00  hod. zvolal starosta obce Beluša Krízový štáb obce Beluša v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami Obce Beluša, ktorých cieľom je predísť šíreniu ochorenia COVID-19, prípadne spomaliť jeho postup, v čo najväčšej miere.

 

Na základe uvedeného Vás oboznamujeme s prijatými opatreniami :

 

1.)

Krízový štáb obce Beluša s účinnosťou od 24.03.2020 nariaďuje do odvolania:

 

 -   obmedzenie stránkových dní na Obecnom úrade v Beluši,

-    uzatvorenie Základnej školy, Slatinská 3, Beluša,

-    uzatvorenie Materskej školy, Ľ. Štúra 5/5, Beluša, 

-    zákaz prijímania občanov do Zariadenia opatrovateľskej služby, Farská 1157,   

     Beluša,

-    ponechať zákaz organizovania všetkých verejných športových, kultúrnych,

     spoločenských akcií a podujatí, ktoré organizuje obec alebo organizácia v 

 zriaďovateľskej pôsobnosti obce,

 •  neposkytovať priestory obce na organizovanie verejných a hromadných podujatí,
 • zabezpečiť vstup na cintoríny len v ochranných rúškach, dbať na to, aby ručné kondolencie na konci obradu neprebiehali a pravidelne dezinfikovať domy smútkov,
 • ponechať uzatvorené detské ihriská a ostatné obecné športoviská na území obce,
 • zriadiť telefónnu linku pre seniorov a ZŤP na donášku nákupu jedál a inej pomoci,
 • zabezpečiť občanom od 65 rokov bezplatne roznos jedného ochranného rúška.

 

Obecný úrad až do odvolania akceptuje všetky podania zasielané poštou, mailom a  elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom a bude vykonávať kontakt s občanmi prioritne telefonicky.

Matrika bude vykonávať úkony v obmedzenom režime - úmrtia občanov

 

2.)

Krízový štáb obce Beluša s účinnosťou od 24.03.2020 odporúča:

 

 • dôchodcom, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch,, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi a aby radšej požiadali o pomoc iných alebo využili deklarovanú pomoc obce Beluša,
 • verejnosti zamestnancov obecného úradu a poslancov Obecného zastupiteľstva kontaktovať výlučne elektronicky alebo telefonicky,
 • verejnosti obmedziť osobný kontakt so štátnymi orgánmi a úradmi a komunikovať aj s nimi najmä písomnou formou, či telefonicky,
 • platby na účet obce vykonávať bezhotovostne, podania adresované OcÚ zasielať poštou alebo elektronicky,
 • občanom sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne alebo Považskej Bystrici.
 •  

3.)

Starosta obce Beluša informuje a upozorňuje občanov na dodržiavanie opatrení Vlády SR - Ústredného krízového štábu , Ministerstva školstva, vedv. výskumu a športu SR a Hlavného hygienika SR zo dňa 23.03.2020. a to naimä na nasledovné opatrenia:

 • prerušuje sa vyučovanie v období od 30.03.2020 až do odvolania,
 • zrušené sú písomné maturity, ústne budú do dvoch týždňov od obnovenia výučby, najneskôr do 30.06.2020,
 • ruší sa Testovanie 9, teda monitor, ktorý píšu žiaci 9. ročníka a žiaci 4. ročníka osemročných gymnázií,
 • prihlášky na stredné školy treba podať do 15.05.2020, žiaci nepotrebujú potvrdenie od lekára,
 • prijímacie pohovory na stredné školy budú najneskôr do 30.06.2020,
 • zápisy do základných škôl by sa mali konať v druhej polovici apríla bez osobnej prítomnosti detí, v tejto súvislosti mesto vydá samostatné usmernenie,
 • podávanie žiadostí do materských škôl bude počas celého mája, v tejto súvislosti mesto vydá samostatné usmernenie,
 • dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim,
 • zakázané sú návštevy v domovoch dôchodcov,
 • posúvajú sa povinnosti vykonávať preventívne zdravotné prehliadky v práci,
 • denné stacionáre sa uzatvárajú,
 • štátne inštitúcie budú môcť využívať lokalizačné dáta telekomunikačných operátorov,
 • predajne potravín, mäsa, chleba, ovocia a zeleniny, obchody s krmivom pre zvieratá, drogérie, predajne novín a časopisov budú v nedeľu uzatvorené,
 • v obchodných prevádzkach budú špeciálne otváracie hodiny pre dôchodcov nad 65 rokov, a to v čase od 9:00 hod do 12:00 hod,
 • pre študentov je zrušená bezplatná železničná doprava, a to až do termínu uzavretia škôl,
 • dôchodcovia sa vyzývajú, aby necestovali hromadnou dopravou, resp. aby ju využívali len v nevyhnutných prípadoch a aby vychádzali z domu len z úplne nevyhnutných dôvodov,
 • bola zavedená povinnosť nosiť ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa, na verejnosti, teda mimo svojho domu či bytu,
 • v akomkoľvek rade, ktorý sa vytvorí hocikde, musia stáť ľudia minimálne dva metre od seba,
 • od 30.3.2020 sa bude pri vstupe do všetkých nemocníc, fabrík, obchodov merať teplota čela.

 

 

 

Vyzývame občanov k disciplinovanému správaniu sa, k zodpovednému prístupu k svojim blízkym, ku kolegom a k zachovaniu pokoja a rozvahy.

 

 

Všetko o aktuálnej situácii na Slovensku, spolu s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na http://www.uvzsr.sk alebo webstránke Ministerstva zdravotníctva SR http://www.health.qov.sk .

 

 

 

 

                                                                                     Ján Prekop

                                                                      predseda krízového štábu obce Beluša

 


Vytvorené: 25. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2020 16:20
Autor: Oľga Ľahká