Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Obecný úrad je pre verejnosť od 25. novembra 2021 do odvolania zatvorený. Zberný dvor zostáva otvorený v utorok, stredu a v sobotu. Obecná knižnica je zatvorená.

Oznamy

Zobrazeno 1-30 z 85
Obecný rozpočet bude v roku 2022 hospodáriť s viac ako 6 miliónmi Eur 1

Obecný rozpočet bude v roku 2022 hospodáriť s viac ako 6 miliónmi Eur

Dátum: 7. 12. 2021

Obecný rozpočet na rok 2022 je v hlavnej a podnikateľskej činnosti nastavený ako prebytkový. K najvýznamnejším investíciám patrí ďalšia etapa osvetlenia priechodov pre chodcov, oplotenie ihriska a cintorínov, 4 workoutové ihriská. Novinkou je príspevok na podporu individuálneho bývania v obci.

Zisťovanie záujmu o výjazdové očkovanie 1

Predĺženie zisťovania záujmu o výjazdové očkovanie

Dátum: 6. 12. 2021

Obec Beluša v spolupráci s TSK a NsP Pov. Bystrica organizuje ďalšie očkovanie látkou Pfizer. Záujem môžete ešte nahlásiť do 14.decembra do 15,00 hod. na tel.č. 0911 216 565, emailom andrea.zemekova@belusa.sk. Na tretiu dávku je potrebné dodržať polročný interval od 2.dávky.

víťazná snímka súťaže

Online fotosúťaž získava nový rozmer

Dátum: 3. 12. 2021

Víťazkou jesennej online fotosúťaže sa stala Petronela Fedorová, ktorá obhájila svoje prvenstvo z jarnej súťaže. Rovnako ako na jar, aj tento raz venovala svoju vecnú výhru ďalej. Vybrala si najmladšiu účastníčku súťaže, ktorá sa nečakane teší z elektronickej čítačky kníh.

#

Tlačová správa- príspevok pri narodení dieťaťa sa od roka 2022 zvyšuje na 100 €

Dátum: 1. 12. 2021

Prijatým všeobecne záväzným nariadením č. 7/2021 sa zvyšuje výška príspevku pri narodení dieťaťa od roku 2022 s trvalým pobytom v obci Beluša z 50 na 100 €.

Vývoz smetí počas mesiaca október 2021 1

Vývoz smetí počas mesiaca december 2021

Dátum: 1. 12. 2021

Harmonogram vývozu smetí v mesiaci december 2021

Komuniké zo zasadnutia OZ 29. novembra 2021 1

Komuniké zo zasadnutia OZ 29. novembra 2021

Dátum: 30. 11. 2021

Na predposlednom plánovanom rokovaní Obecného zastupiteľstva (OZ) v roku 2021 bol schválený rozpočet obce Beluša na rok 2022. Nezmenené zostávajú sadzby miestnych daní a výška poplatku za komunálny odpad. Upravili sa trhové poriadky, poplatky za hlásenie v rozhlase a príspevok pri narodení dieťa.

Prvá sezóna obecnej kompostárne 1

Prvá sezóna obecnej kompostárne

Dátum: 26. 11. 2021

Počas prvej sezóny obecnej kompostárne pod Rašovom sa vyseparovalo takmer 100 ton biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Jej služby počas 14 otvorení od 12. apríla do 15. novembra využilo viac ako 100 občanov obce Beluša.

Nový športový areál v Hloži ponúka priestor na šport i zábavu pre mladších i starších

Dátum: 24. 11. 2021

Na ploche 1,3 hektára vyrástol v časti obce Hloža pri železničnej trati nový športový areál

Obnova lavičiek pri pamätníku padlých v Hloži 1

Obnova lavičiek pri pamätníku padlých v Hloži

Dátum: 24. 11. 2021

Po obnove lavičiek na cintorínoch v Podhorí a v Hloži, bolo vymenené aj drevené latovanie na dvoch lavičkách pri pamätníku padlých v Hloži. Pôvodné drevené latky boli ošarpané, zničené, a preto boli kompletne vymenené.

darčeky pre jubilantov

Darčekové balíčky pre seniorov- jubilantov

Dátum: 23. 11. 2021

Nakoľko nemohol pre pandémiu starosta obce uvítať seniorov- 70,80 a 90 ročných jubilantov- osobne, obec Beluša pripravila pre oslávencov darčekové balíčky, ktoré oddnes distribuuje do ich domácností. Spolu sa jedná o 101 občanov Beluše.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ Beluša 1

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ Beluša

Dátum: 22. 11. 2021

Obec Beluša vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ -ky Základnej školy, Slatinská 3, 018 61 Beluša“
(s predpokladaným nástupom od 01.01.2022). Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 15.12.2021 do 17.00 hod.

vyvýšený záhon

Projekt "Vonku hravo a zdravo" na školskom dvore MŠ Beluša- Hloža

Dátum: 18. 11. 2021

Materská škola Beluša sa zapojila do grantového projektu TSK "Zelené oči" s projektom vybudovania pocitového chodníka a vyvýšených záhonov v areáli školského dvora elokovaného pracoviska Hloža, kde bolo nevyužívané staré pieskovisko. Dotácia z trenčianskeho kraja predstavovala sumu 2000 €.

retardér Hloža

Osadenie spomaľovačov na niektorých uliciach obce

Dátum: 11. 11. 2021

Obec Beluša osadila dva nové retardéry na ceste v Hloži smerom ku hydrocentrále a jeden na ceste smerom na Zavažskú. Osadením sa dosiahne zníženie rýchlosti prejazdu automobilov na úsekoch, ktoré sú frekventované a v blízkosti bytových zón. Suma za spomaľovače a dopravné značenie bola 941,95 €.

červené maky- znak vojnových veteránov

Vojnových veteránov si uctili aj v Beluši

Dátum: 11. 11. 2021

Deň vojnových veteránov alebo aj Deň červených makov je pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra. K viac ako 200 obciam a mestám sa už po tretíkrát so spomienkou pridala aj obec Beluša.

Tlačová správa- Virtuálny cintorín už aj v Beluši  1

Tlačová správa- Virtuálny cintorín už aj v Beluši

Dátum: 10. 11. 2021

Po niekoľkomesačnej práci spracovateľa obec ponúka svojim občanom novinku v podobe digitálnej verzie troch obecných cintorínov- Beluša, Hloža a Podhorie. Na www.slovenskecintoriny.sk/belusa si jednoducho nájdete údaje o hrobovom mieste, nájme za hrobové miesto i aktuálne fotografie.

Voľné nebytové priestory v budove zdravotného strediska 1

Voľné nebytové priestory v budove zdravotného strediska

Dátum: 5. 11. 2021

Zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti je v obci primárne v kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obec Beluša je vlastníkom budovy zdravotného strediska a prenajíma svoje priestory žiadateľom. Jej cieľom je ale zachovať zdravotnícky ráz tohto zariadenia.

Tlačová správa- Ústretový krok voči podnikateľom v Beluši 1

Tlačová správa- Ústretový krok voči podnikateľom v Beluši

Dátum: 4. 11. 2021

Obec Beluša pre pandémiu vyšla v ústrety podnikateľom z oblasti gastra a služieb, ktorí si požiadali o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad, nájom za rok 2021, nakoľko pre pandémiu nevykazovali žiadnu činnosť. Poslanci riešili 6 žiadostí z oblasti gastra a 2 z oblasti obecného nájmu.

mostík na ul. A. Sládkoviča

Obnova mostíka a zábradlia na ul. A.Sládkoviča

Dátum: 3. 11. 2021

Nakoľko bolo po dopravnej nehode zničené zábradlie pri mostíku pri kríži na ul. A.Sládkoviča, zabezpečila obec Beluša nielen jeho opravu, ale aj náter zábradlia a výmenu mostíkového plechu.

spolu boli obnovené tri lavičky

Oprava lavičiek na cintoríne v Hloži

Dátum: 28. 10. 2021

Po jarnej výmene opotrebovaných drevených častí lavičiek na cintoríne v Podhorí, sa v uplynulých týždňoch opravili staré a zničené lavičky na hložskom cintoríne. Materiálové opracovanie i osadenie zabezpečili zamestnanci Oddelenia obecných služieb.

odovzdávanie šeku

Tlačová správa- Mikroregión Púchov odovzdal symbolický šek Spojenej škole v Púchove

Dátum: 26. 10. 2021

Starosta obce Beluša Ján Prekop ako predseda Mikroregiónu Púchov odovzdal symbolický šek v hodnote 1 000 € Spojenej škole v Púchove, na ul. Športovcov. O tomto dare rozhodli členovia združenia na ostatnom svojom zasadnutí. Spojenú školu navštevujú deti z celého okresu Púchov.

AlzaBox už aj v Beluši 1

AlzaBox už aj v Beluši

Dátum: 25. 10. 2021

Aj vďaka ústretovosti obce Beluša a poslancov obecného zastupiteľstva sa mohlo zrealizovať osadenie AlzaBoxu- odbernej schránky internetového obchodu, ktoré bude slúžiť nielen Belušanom, ale aj širokej verejnosti z okolia. AlzaBox je umiestnený na obecnom pozemku pred predajňou COOP Jednota.

OBEC BELUŠA SKONČILA V KAMPANI ETM 2021 NA 2. MIESTE V KATEGÓRII AKTÍVNA SAMOSPRÁVA  1

OBEC BELUŠA SKONČILA V KAMPANI ETM 2021 NA 2. MIESTE V KATEGÓRII AKTÍVNA SAMOSPRÁVA

Dátum: 21. 10. 2021

V rámci kampane Európsky týždeň mobility obec upriamila pozornosť najmä na rozvoj miestnej cyklodopravy- aktívne pracuje na zvýšení bezpečnosti v obci, pripravuje cykloštúdiu, zorganizovala cyklopodujatie pre deti, online súťaž a jej snaha sa vyplatila. O vyhodnotení súťaže sa dočítate v linku.

Tlačová správa- redizajn webovej stránky obce Beluša 1

Tlačová správa- redizajn webovej stránky obce Beluša

Dátum: 21. 10. 2021

Pravidelný návštevník obecnej webovej stránky určite postrehol zmenu jej dizajnu. Po troch rokoch od posledných úprav obec pristúpila k tomuto kroku z dôvodu nových zákonných povinností o prístupnosti webu, ale najmä na základe skúseností z praxe.

#

Tlačová správa- Participatívny rozpočet umožní občanom Beluše aktívne vstúpiť do prerozdelenia financií

Dátum: 19. 10. 2021

Od roku 2022 začína pilotný ročník participatívneho rozpočtu, ktorý bude efektívnym nástrojom aktívneho zapojenia občanov do prerozdelenia časti verejných zdrojov do prospešných projektov. Konkrétne aktivity môže navrhnúť jednotlivec s pobytom v obci, kolektív so sídlom v obci.

Tlačová správa- nový prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Beluša 1

Tlačová správa- nový prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Beluša

Dátum: 15. 10. 2021

Po 14 rokoch obec Beluša zmenila prevádzkový poriadok štyroch pohrebísk na území obce (Beluša, Hloža, Podhorie, židovský cintorín). Jeho najvýznamnejšou zmenou je nový cenník cintorínskych služieb na pohrebiskách a v domoch smútku obce Beluša, ktorý bude účinný od 01.01.2022.

Tlačová správa- zvýšenie komfortu klientov ZOS 1

Tlačová správa- zvýšenie komfortu klientov ZOS

Dátum: 13. 10. 2021

Obec Beluša už takmer 35 rokov prevádzkuje celoročnú pobytovú starostlivosť vlastné zariadenie opatrovateľskej starostlivosti s kapacitou 17 lôžok. Komfort jeho klientov zvýšila obec Beluša zakúpením potrebného vybavenia vo výške viac ako 7 tisíc €.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.10.2021 1

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.10.2021

Dátum: 12. 10. 2021

Mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva (OZ) sa konalo z dôvodu schválenia predloženia žiadosti na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Pôjde o nadstavbu hospodárskeho pavilónu budovy MŠ Hloža, čím sa zvýši kapacita materskej školy o 25 detí.

Zákaz návštev v Zariadení opatrovateľskej služby 1

Zákaz návštev v Zariadení opatrovateľskej služby

Dátum: 8. 10. 2021

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou so šírením Covid-19 je od 11.10.2021 do odvolania ZÁKAZ NÁVŠTEV v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti v obci Beluša.

nové tri koše boli doplnené na ul. Slatinskej Čerencové

Tlačová správa- doplnenie košov na psie exkrementy

Dátum: 8. 10. 2021

Pre zabezpečenie väčšieho poriadku na verejných priestranstvách obec rozšírila množstvo smetných nádob na psie exkrementy- doplnila ďalšie tri nádoby v Belušských Slatinách. Ku všetkým 12 košom boli doplnené zásobníky na plastové sáčky.

medené kotle

Tlačová správa- Začala sa páleničiarska sezóna

Dátum: 6. 10. 2021

Presne mesiac po prijímaní objednávok na destiláciu ovocného kvasu sa v stredu 6.októbra 2021 začala nová páleničiarska sezóna v obecnej pálenici v Beluši. K dispozícii je kotol s objemom 5q a 12q a nahlasovať záujem o vypálenie môžu zákazníci osobne v pálenici alebo na tel. č. 0911 910 790.

Zobrazeno 1-30 z 85

Pre občanov

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack