Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Pozývame predajcov, remeselníkov, trhovníkov na 16. Belušský jarmok, ktorý sa bude konať v nedeľu 25. júna 2023. Prihlášky a podrobnosti nájdete na: Belušský jarmok 2023

Oznamy

Zobrazené 1-30 z 204
Prvé verejné stretnutie sa konalo v zasadacej miestnosti OcÚ Beluša.

Šanca pre občanov zrealizovať vlastné nápady

Dátum: 2. 2. 2023

Obec Beluša spustila druhý ročník Participatívneho rozpočtu. Občania sa tak môžu aj v tomto roku uchádzať o finančnú podporu 2.000 eur na verejnoprospešný cieľ. V pravidlách došlo k niekoľkým zmenám.

#

Harmonogram vývozu smetí február 2023

Dátum: 1. 2. 2023

Prinášame harmonogram vývozu smetí na mesiac február 2023.

Beluša sa zapojí do iniciatívy "Mestám a obciam zhasína nádej" 1

Beluša sa zapojí do iniciatívy "Mestám a obciam zhasína nádej"

Dátum: 30. 1. 2023

Obec Beluša sa pripája k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej“ , podľa ktorej zhasne verejné osvetlenie 30. januára 2023 na dobu 30 minút po 19.hod. viac ako polovica samospráv po celom Slovensku.

#

Vydávanie košíkov a sáčkov na zber kuchynského odpadu

Dátum: 30. 1. 2023

Pripomíname obyvateľom bytových domov a lokality Podhorie Malinová, že si môžu prísť prevziať 10l košíky a sadu 50 rozložiteľných vreciek na zber kuchynského odpadu, a to v kancelárii Hasičskej zbrojnice, u p. J. Cihovej.

#

Poklepanie základného kameňa 5, etapy Vážskej cyklomagistrály

Dátum: 27. 1. 2023

Dňa 27. januára 2023 sa o 14.00 hod. stal kanálsky most v Zavažskej svedkom poklepania základného kameňa výstavby významnej investičnej akcie TSK- 5. etapy Vážskej cyklomagistrály, ktorá prepojí cyklodopravou obce Ladce- Belušu- Sverepec a mesto Púchov.

uvítanie aktívnych darcov krvi

Stretnutie s aktívnymi darcami krvi

Dátum: 26. 1. 2023

V stredu 25. januára 2023 starosta obce Beluša uvítal na obecnom úrade aktívnych darcov krvi a zároveň držiteľov plakety MUDr. J. Janského alebo medaily MUDr. J. Kňazovického. Na základe predloženia potrebných dokladov bolo pozvaných 31 občanov Beluše so šľachetným srdcom.

parkovisko pred OcÚ je uzatvorené

Realizácia najväčšej investície v obci Beluša začala

Dátum: 19. 1. 2023

Po viac ako dvoch rokoch od podania žiadosti sa v polovici januára 2023 začala v Beluši realizovať jedna z najväčších investičných akcií- premena parkoviska pred obecným úradom na tzv. atraktívne pešie námestie. Stavebné práce priniesli aj obmedzenia v doprave.

Demografický vývoj v obci Beluša v roku 2022 1

Demografický vývoj v obci Beluša v roku 2022

Dátum: 11. 1. 2023

K začiatku roka patria rôzne štatistiky, sumáre. Čo nám rok 2022 dal a vzal v demografickom vývoji podľa matričných údajov a štatistík z evidencie obyvateľstva, prezrádza priložená príloha.

#

Víťazstvo webového sídla obce Beluša

Dátum: 10. 1. 2023

V 19. ročníku súťaže ZlatýErb.sk sa spomedzi 83 zapojených samospráv obec Beluša pri svojom premiérovej účasti umiestnila v kategórii Najlepšia stránka obcí víťazom.

Redukcia množstva zdrojov verejného osvetlenia  1

Redukcia množstva zdrojov verejného osvetlenia

Dátum: 5. 1. 2023

Z dôvodu enormného nárastu cien energií (desaťnásobok pôvodnej ceny) bola obec Beluša nútená pristúpiť k úsporným opatreniam. Z tohto dôvodu došlo v uplynulých dňoch k vypnutiu niektorých zdrojov verejného osvetlenia po celej obci, vrátane opatrení v obecných budovách, čím dôjde k úspore energie.

#

Beluša má 100 ročného jubilanta

Dátum: 29. 12. 2022

Dožiť sa 100 rokov je vzácnosťou, nielen pre samotného oslávenca, jeho rodinu, ale aj pre obec, v ktorej jubilant žije. Deň 29. december 2022 je dňom 100. narodenín občianky Beluše p. Anny Hrenákovej, ktorej zablahoželal starosta obce Ján Prekop.

Komuniké z mimoriadneho rokovania poslancov 1

Komuniké z mimoriadneho rokovania poslancov

Dátum: 29. 12. 2022

Posledné rokovanie obecných poslancov v Beluši sa konalo v mimoriadnom termíne 28.12.2022. Hlavným dôvodom rokovania bolo schválenie zmien v obecnom rozpočte na základe skutočného plnenia v pestovateľskej pálenici a v Materskej škole Beluša. Starosta obce informoval o novej cene elektriny pre obec.

tento rok Belušania pripravili 58 krabičiek

Vianočné darčeky pre seniorov

Dátum: 20. 12. 2022

V piatom ročníku kampane "Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok" sme v obci Beluše urobili radosť takmer šiestim desiatkam seniorom, a to vďaka ochote a záujmu Vás- našich občanov, detí a učiteľov zo základnej školy a kolektívu z materskej školy, ktorí pripravili hodnotné krabičky.

posledné rokovanie poslancov v roku 2022

Komuniké zo zasadnutia OZ, 16.12.2022

Dátum: 19. 12. 2022

Hlavným bodom rokovania posledného rokovania OZ v roku 2022 bolo schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023. Od januára 2023 bude upravovať výška poplatku v školskej jedálni a obec spúšťa druhý ročník participatívneho rozpočtu, kde o finančnú dotáciu budú môcť po novom žiadať len fyzické osoby.

ocenenie úspešných športovkýň

Úspešné mladé športovkyne z Beluše sú majsterkami Slovenska v netradičných športoch

Dátum: 16. 12. 2022

Starosta obce Ján Prekop spolu s prednostom OcÚ Beluša Mgr. Patrikom Štrbákom dňa 13.12.2022 privítal na slávnostnom stretnutí štyri mladé dievčatá, ktorých športové výsledky v (pre dievčatá) netradičných športoch sú na majstrovskej úrovni.

Odmena za separovanie 1

Odmena za separovanie

Dátum: 15. 12. 2022

Hoci viaceré samosprávy, medzi nimi aj Beluša, museli (aj z dôvodu prenosu kompetencií zo štátu na obce a mestá) zvýšiť poplatok za odpad, znižovať jeho objem separovaním sa opláca. Dôkazom je dotácia vo výške cca 5 000 €, ktorú obec Beluša dostala za vyseparovaných cca 50 ton kuchynského odpadu.

obhliadka zrealizovaných projektov- Oddychové zóny Ľ. Štúra

Vďaka participatívnemu rozpočtu obce Beluša vznikli v obci nové miesta na oddych

Dátum: 7. 12. 2022

V roku 2022 obec Beluša spustila pilotný ročník participatívneho rozpočtu, ktorého cieľom je dať šancu občanom obce zrealizovať ich nápady, projekty, prostredníctvom dotácie z obecného rozpočtu. Sumou 6 000 € boli podporené tri projekty, ktoré oživili možnosti aktívneho trávenia voľného času v obci.

#

„Jeden celý ku bytovkám, prosím...“

Dátum: 6. 12. 2022

Od 11. decembra 2022 platí nový cestovný poriadok pre autobusovú a železničnú dopravu na zastávkach v Beluši, ktorý môžete nájsť na webovom sídle obce Beluša, v časti Pre občanov. Grafikony železničnej a autobusovej dopravy sú v kompetencii ŽSR a SAD Trenčín (TSK).

v centre je jeden hlavný stromček

Adventný čas rozsvietil Belušu a jej časti

Dátum: 1. 12. 2022

Obec Beluša sa rozhodla investovať do novej a efektnej vianočnej výzdoby, ktorá v zlato bielych tónoch rozžiarila obec a jej časti do sviatočnej atmosféry. Nové zdobenie centrálneho stromčeka, svietiace sane so sobom a trúbiaci anjeli príjemne prekvapili a robia radosť všetkým okoloidúcim.

#

Komuniké zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 28.11.2022

Dátum: 29. 11. 2022

Nové zloženie poslancov OZ sa stretlo 28. novembra 2022 za účelom schválenia dôležitých všeobecne záväzných nariadení obce. Tie reagujú na všeobecné súčasné zvyšovanie nákladov, energií, či miery inflácie. Od roku 2023 budú upravené poplatky v MŠ Beluša, v obecných priestorch.

opravený prístrešok v KD Podhorie

Podhorský kultúrny dom s novým prístreškom vonkajšej terasy

Dátum: 24. 11. 2022

Veľká vonkajšia terasa v KD Podhorie láka k organizovaniu letných akcií, osláv, hodových zábav, či podujatí organizovaných obcou Beluša, miestnym DHZ, či inými subjektami. V uplynulej dobe obec zabezpečila výmenu strešného materiálu a obnovu nosnej konštrukcie.

Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti oslavuje 35. výročie svojho založenia 1

Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti oslavuje 35. výročie svojho založenia

Dátum: 23. 11. 2022

Obec Beluša ako jedna z mála samospráv na Slovensku prevádzkuje vlastné zariadenie opatrovateľskej služby. Tento rok je tomu už 35 rokov, čo obec poskytuje starostlivosť o starých a bezvládnych občanov v zariadení s kapacitou 17 miest s celoročnou starostlivosťou.

Vydávanie ďalšej sady vreciek do zberných košíkov na kuchynský odpad 1

Vydávanie ďalšej sady vreciek do zberných košíkov na kuchynský odpad

Dátum: 18. 11. 2022

Od 21. novembra 2022 si môžu obyvatelia bytových domov prísť po ďalšiu sadu vreciek (50 ks na obdobie ďalšieho roka) do zberných košíkov na kuchynský odpad. Vrecká budú k dispozícii v kancelárii na Hasičskej zbrojnici denne od 7,30 do 15,00 hod.

#

Dotácia na nákup kníh do Obecnej knižnice v Beluši poteší najmä náročnejšieho čitateľa

Dátum: 16. 11. 2022

Obec Beluša sa v roku 2022 zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia o získanie dotácie na nákup kníh do obecnej knižnice. Projekt „Tam, kde to dýcha knihami“ sa zameriaval najmä na nákup náučnej, odbornej, detskej literatúry a beletrie.
Obec vďaka získanej dotácii 1200 € zakúpila cca 100 titulov.

Ustanovujúce OZ

Komuniké z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, dňa 14.11.2022

Dátum: 15. 11. 2022

Staronový starosta obce Beluša Ján Prekop a 13 poslancov Obecného zastupiteľstva (OZ) sa zložením sľubu na Ustanovujúcom zasadnutí OZ 14. novembra 2022 ujali výkonu mandátu, ktorý získali od voličov v spojených októbrových voľbách. Boli vytvorené komisie OZ a zvolení ich predsedovia a členovia.

defibrilátor v Hloži

Občanom je v prípade potreby k dispozícii ďalší defibrilátor

Dátum: 14. 11. 2022

Na Belušskom jarmoku v júni 2022 obdržali členovia DHZ Hloža z rúk predsedu TSK J. Bašku defibrilátor.  V krabičke je automatický externý defibrilátor (AED), ktorý je pre prípad núdze umiestnený na Hasičskej zbrojnici v Hloži. Pred poškodením alebo odcudzením ho chráni aj kamerový systém.

spomienka pri príležitosti Dňa vojnových veteránov

Spomienka na Deň vojnových veteránov

Dátum: 11. 11. 2022

Už po štvrtýkrát si predstavitelia obce Beluša spolu so zástupcami ZO SZ protifašistických bojovníkov pripomenula Deň vojnových veteránov, ktorý sa celosvetovo oslavuje 11. novembra symbolicky o 11hod. a 11.minúte ako dátum uzatvorenia prímeria medzi Spojencami a Nemeckom na konci 1. svetovej vojny

darovanie krvi láka množstvo mladých ľudí

BELUŠSKÁ KVAPKA KRVI má za sebou svoje piate pokračovanie

Dátum: 7. 11. 2022

Po ostatnom darovaní krvi zo 04. apríla 2022 sa priestory budovy bývalej školskej jedálne zmenili 07.novembra 2022 na mobilnú odberovú transfúznu stanicu už po piatykrát a darovať to najvzácnejšie, čo človek má- krv- sa rozhodlo prísť 25 darcov.

kolumbárium na cintoríne v Beluši

Na všetkých obecných cintorínoch v Beluši, v Hloži a v Podhorí pribudla novinka- kolumbáriá

Dátum: 4. 11. 2022

K súčasnému trendu realizácii kolumbárií, či urnových hájov sa v uplynulom období pridala aj obec Beluša, kde sa súčasťou všetkých troch obecných cintorínov v Beluši, Hloži a v Podhorí stali mramorové panely na ukladanie urien. Upravené boli aj interiéry a okolia domov smútku.

smerovacie tabule na FK Beluša

V obci Beluša pribudli nové dopravné i smerovacie tabule

Dátum: 27. 10. 2022

Pri prechádzaní po cestách a uliciach obce Beluša ste si mohli všimnúť nové dopravné smerovacie tabule- upozorňujúce na lokáciu areálu FK Beluša, obytnú zónu na ul. J. Kráľa a označenie parkovacieho miesta pre ZŤP.

Zobrazené 1-30 z 204

Pre občanov

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý nepárny pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack