Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

 

 

 

Šanca pre nelegálne stavby

Šanca pre nelegálne stavby 1

Máte na svojom pozemku záhradný domček, stodolu, šopu, letnú kuchyňu, kôlne, altánok alebo iné budovy neevidované v daňovom priznaní? Obec Beluša informuje o možnosti zlegalizovať stavby a zároveň ich zaevidovať na Oddelení finančnom a daní obce Beluša.

V zmysle novely stavebného zákona, účinnej od 01.04.2024, stavby, ktoré sú postavené bez povolenia v období medzi januárom 1990 až aprílom 2024 a  úrady o nich nevedia, je možné takéto stavby dodatočne zlegalizovať. Začala platiť takzvaná amnestia na čierne stavby.

            Musia byť splnené viaceré podmienky vyplývajúce zo stavebného zákona súčasne, ako napríklad musí byť podaná žiadosť samotného vlastníka stavby, stavba musí byť postavená na pozemku stavebníka, nesmie byť začaté už konanie o odstránení stavby, musí ísť o stavbu, ktorá je využívaná na účel, na ktorý bola postavená atď. v zmysle presne vymedzených podmienok novely predmetného zákona.                                            

            Ministerstvo dopravy SR má záujem danou novelou stavebného zákona urobiť poriadok s už existujúcimi nepovolenými stavbami pred zavedením novej stavebnej legislatívy, ktorej účinnosť bola odložená do 1. apríla 2025. Zároveň je potrebné v zmysle platných právnych predpisov v oblasti daní prihlásiť takéto nehnuteľnosti na príslušnom daňovom úrade v danej obci / meste. Inými slovami, je zákonnou povinnosťou, aby každý vlastník stavby prihlásil danú stavbu k príslušnej dani z nehnuteľností na obecnom úrade.

            Obec Beluša v posledných mesiacoch pracovala na zavedení tzv. systému čiernych stavieb, keď bola dronovým spôsobom, detailne a konkrétne zosnímaná celá obec Beluša vrátane jej obecných častí. Inak povedané, obec Beluša k dnešnému dňu disponuje dronovými aktuálnymi snímkami na celé katastrálne územie obce a dokáže si na základe 3D modelu územia a následnej analýzy vyhľadať a odkontrolovať výskyt všetkých nelegálnych stavieb na všetkých pozemkoch v rámci obce, ktoré nie sú evidované v daňových priznaniach vlastníkov stavieb. V najbližších dňoch takúto kontrolnú činnosť začnú zamestnanci obce vykonávať.

            Jedná sa o každú, pevne spojenú stavbu so zemou základom alebo pilótami, ktorá podlieha zdaňovaniu, aj keď nie je zlegalizovaná a je potrebné ju uviesť v daňovom priznaní. Obec Beluša vyzýva svojich občanov, vlastníkov stavieb, ktorí majú vedomosť o možných nelegálnych stavbách na svojich pozemkoch, aby využili možnosti novely zákona a jednoduchou a časovo dostupnejšou cestou prišli takéto nelegálne stavby prihlásiť na príslušné Oddelenie finančné a daní na obecnom úrade. Obec odporúča svojím občanom splniť si vyššie uvedené daňové, resp. stavebné povinnosti, nakoľko vzhľadom na možné legislatívne zmeny to môže byť v neskoršom období náročnejšie.

            Nelegálne stavby je potrebné mať na poriadku po daňovej  aj stavebnej stránke. Touto cestou obec Beluša apeluje na svojich občanov, aby si všetky vyššie uvedené stavby bezodkladne prišli zaevidovať a prihlásiť v rámci daňového priznania na Oddelenie finančné a daní na obecný úrad a zároveň v procese stavebného povolenia je potrebné sa obrátiť na Oddelenie stavebné a rozvoja obce na obecnom úrade. Využite zákonnú možnosť legalizácie.

 

foto: ilustračná

 

foto: ilustračná

Prílohy

amnestia cierne stavby

amnestia cierne stavby, 10.6.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,5 kB
Dátum vloženia: 10. 6. 2024 11:27
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 6. 2024 11:30
Autor: Mgr. Jana Huliačková

Pre občanov

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack