Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

 

 

 

Obec má novú hlavnú kontrolórku

nová hlavná kontrolórka Jana Šedíková

Jedným z bodov júnového rokovania obecného zastupiteľstva bola aj voľba nového hlavného kontrolóra obce Beluša, nakoľko súčasnej kontrolórke Ing. Eve Pochlopeňovej končí funkčné obdobie. V tajnej voľbe bola zvolená jediná kandidátka Jana Šedíková.

Obec Beluša bude mať od 1. augusta 2024 novú hlavnú kontrolórku. Po Ing. Eve Pochlopeňovej sa tejto zodpovednej funkcie, na základe výsledkov tajného hlasovania obecných poslancov, ujme Jana Šedíková, aktuálna členka finančnej komisie. Tá sa po vyhlásení voľby hlavného kontrolóra prihlásila do výberového konania ako jediná. V tajnej voľbe na júnovom obecnom zasadnutí získala od všetkých prítomných poslancov 12 hlasov. Bola zvolená na obdobie rokov 2024-2030 s tým, že nástup do 0,4 pracovného úväzku je 01.08.2024.
Dlhé roky pracujem v účtovno-ekonomickej oblasti, spracovávam komplet účtovníctvo a dane pre podnikateľské prostredie,  neziskové organizácie, ale i občanom. Som členkou finančnej komisie obce a členkou Zboru pre občianske záležitosti. Keďže sa pohybujem pri dianí obce, zaujala ma pozícia hlavného kontrolóra,“ vysvetľuje dôvody svojej kandidatúry.  Obecné hospodárenie spoznáva vďaka pozícii vo finančnej komisii a aktuálnu finančnú situáciu vníma pozitívne. Zdôrazňuje, že obec je len pri efektívnom, účelnom a hospodárnom vynakladaní prostriedkov úspešná pre vytváranie prebytku, čoho dôkazom bol aj 200tisícový prebytok za rok 2023.“

Novú funkciu vníma aj ako výzvu naučiť sa niečo nové, byť nápomocná v obci, spoznať a spolupracovať s novými ľuďmi a bližšie spoznať situácie, ktoré sa každodenne dejú v našej obci. Pri svojej kontrolnej činnosti sa bude zameriavať na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s obecnými financiami, ale aj na dodržiavanie prijatých nariadení, predpisov a uznesení. Bude dbať na plnenie prijatých opatrení, pri zistení nedostatkov.

„Ďakujem poslancom za prejavenú dôveru, rovnako aj pani Pochlopeňovej - mojej predchodkyni za pomoc, ústretovosť a cenné rady pri preberaní novej funkcie. Budem sa snažiť čestne a zodpovedne pokračovať v kontrolnej činnosti ako moja predchodkyňa,“ uzatvára nová obecná kontrolórka.

Dátum vloženia: 7. 7. 2024 11:08
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 7. 2024 13:36
Autor: Mgr. Jana Huliačková

Pre občanov

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Pondelok 12:00-16:00, Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack