Menu

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Beluša
ObecBeluša

Oznamy

Zobrazené 1-30 z 145
Dovolenka MUDr. Tholt 1

Dovolenka MUDr. Tholt

Dátum: 9. 8. 2022

Všeobecný lekár lekar MUDr. Tholt nebude ordinovať od 8.8. do 22.8.2022. V ambulancii bude až 23.8.2022. Akútne stavy ošetrí MUDr. Vician v jeho ordinačných hodinách.

#

Príspevok obce na podporu bývania do konca augusta 2022

Dátum: 8. 8. 2022

Príspevok obce na podporu individuálneho bývania si ešte NEPREVZALI všetci občania, ktorí naň majú nárok. Finančný príspevok vo výške 10 € na osobu je možné si prevziať LEN do konca augusta 2022, a to na obecnom úrade (Oddelenie finančné, na prízemí).

Harmonogram vývozu smetí august 2022 1

Harmonogram vývozu smetí august 2022

Dátum: 1. 8. 2022

Harmonogram vývozu smetí, separovaných zložiek odpadu, kuchynského odpadu a termíny obecnej kompostárne pod Rašovom (v štátny sviatok 29.8. bude kompostáreň zatvorená).

Komuniké zo zasadnutia OZ, 27.07.2022 1

Komuniké zo zasadnutia OZ, 27.07.2022

Dátum: 28. 7. 2022

Obecní poslanci sa stretli na svojom mimoriadnom rokovaní, aby schválili zmluvu o nájme nebytových priestorov pre účel prevádzky ambulancie všeobecného lekára pre dospelých po odchádzajúcom MUDr. Michňovi. Obecný rozpočet sa menil po 9krát. Vďaka 660 tisíc eurovej dotácii sa zmení centrum obce.

Letná online fotosúťaž 1

Letná online fotosúťaž

Dátum: 22. 7. 2022

Do letnej online fotosúťaže bola zaslaná len jedna fotografia, hlasovanie je teda zrušené. Autorke fotografie ďakujeme za účasť v súťaži.

Obmedzenie využívania vody z potokov 1

Obmedzenie využívania vody z potokov

Dátum: 21. 7. 2022

Z dôvodu nízkeho prietoku vody vo viacerých potokoch v obci Beluša a veľkého sucha neodporúčame občanom, aby čerpali vodu z potokov pre potreby polievania záhrad, trávnikov a podobné účely. Dôvodom je aj ochrana potočného ekosystému.

#

UPRAVENÉ OKOLIE NEFUNKČNEJ STUDNE

Dátum: 20. 7. 2022

Nefunkčná studňa pri bytovom dome Ľ. Štúra č.16 bola zhrdzavená a jej okolie bolo zarastené kríkmi. Vďaka pracovníkom Oddelenia obecných služieb bola táto plocha dôkladne vyčistená, vysypaná jemným kamenivom a nový modrý náter dostala aj studňa.

#

Dva cykloprístrešky v obci Beluša sú dané do užívania

Dátum: 19. 7. 2022

Pre užívanie dvoch cykloprístreškov si záujemca musí vyzdvihnúť jedinečný kľúč na Obecnom úrade v Beluši. Predmetom projektu bolo vybudovanie dvoch uzamykateľných cykloprístreškov, troch voľne stojacich cyklostojanov a jedného servisného stojanu s náradím.

nové sedenia na tribúne FK Beluša

Nové sedenie na futbalovom štadióne FK Beluša

Dátum: 15. 7. 2022

V uplynulom období zrealizovali pracovníci Oddelenia obecných služieb z Obecného úradu Beluša výmenu starého dreveného sedenia na futbalovom štadióne za nové osobitné sedenie, ktoré je jednou z podmienok účinkovania FK Beluša v tretej lige.

odznak pre každého účastníka

Vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli 2022- Beluša

Dátum: 11. 7. 2022

11. júla 2022 sa na Obecnom úrade v Beluši konalo vyhodnotenie účasti 14 tímov z obce Beluša v 9. ročníku celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. 14 tímov tvorilo 52 jednotlivcov a oproti roku 2021 sa samospráva posunula o 3 miesta nahor na konečné 23. miesto za 4 458,15km (1680 jázd).

#

Posilňovať môže verejnosť v Beluši na nových vonkajších ihriskách

Dátum: 7. 7. 2022

Štyri vonkajšie cvičiská pre posilňovanie vlastným telom si našli svoje miesto v areáli Základnej školy Beluša, v športovom areáli ihriska v Podhorí, v novom športovom areáli v Hloži a v Belušských Slatinách, na ploche vedľa bývalého kúpaliska.

nová zostava na ihrisku v Podhorí

Deti v Podhorí sa tešia z nového hradu na detskom ihrisku

Dátum: 6. 7. 2022

Súčasťou detského ihriska pri hasičskej zbrojnici v Podhorí bol aj veľký drevený hrad. Nakoľko sa ale prírodný materiál opotreboval  a užívanie hracieho prvku bolo nebezpečné, hracia zostava bola demontovaná. Už bola ale osadená nová zostava, tzv. Jurošíkov hrad so šmykľavkou a húpačkou.

Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov  1

Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 1. 7. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 01.07.2022, 10:00 hod. do odvolania (

ocenení najlepší žiaci školského roka 2021/2022

Rozlúčka so školským rokom 2021/2022

Dátum: 29. 6. 2022

Dňa 29. júna uvítal v obradnej sále obecného úradu starosta obce Ján Prekop končiacich 42 žiakov základnej školy deviateho a piateho ročníka a 72 predškolákov materskej školy.

Komuniké zo zasadnutia OZ 27.6.2022 1

Komuniké zo zasadnutia OZ 27.6.2022

Dátum: 28. 6. 2022

Prijaté VZN obce upravujú výšku príspevku na režijné náklady v jedálňach základnej a materskej školy. Siedmou zmenou rozpočtu bolo schválené čerpanie rezervného fondu na investičné akcie obce vo výške takmer 200 tisíc €. Vyhodnotilo sa hospodárenie v obecných priestoroch a páleničiarska sezóna.

rozšírenie existujúceho miesta

V areáli Základnej školy Beluša pribudnú stojany pre 120 bicyklov.

Dátum: 21. 6. 2022

Kapacity súčasných cyklostojanov v areáli ZŠ Beluša nepostačujú, preto sa obec Beluša ako zriaďovateľ ZŠ zapojila do cyklovýzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR. Rezort dopravy začiatkom júna 2022 podporil necelých 28 projektov a Beluša získala dotáciu 30 tisíc €.

#

Kapacita Materskej školy Beluša sa rozšíri vďaka nadstavbe budovy jej elokovaného pracoviska v Hloži

Dátum: 16. 6. 2022

Obci Beluša bola schválená dotácia 370 417,35 € na realizáciu projektu "Materská škola Beluša (MŠ) - časť Hloža, zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania" formou nadstavby hospodárskeho pavilónu, čím sa vytvorí nová trieda s kapacitou 25 detí.

tematické dielo Jána Križana

Beluša má druhý najväčší asfaltový pumptrack na Slovensku

Dátum: 13. 6. 2022

Hoci je nový športový areál v Hloži využívaný širokou verejnosťou už od jesene 2021, jeho oficiálne otvorenie sa konalo až 10. júna 2022. Najväčšia pozornosť sa orientovala na jedinečné športovisko- pumptrackovú dráhu. Toto unikátne dielo je výsledkom spolupráce obce Beluša a OZ Strážovská stopa.

#

Obec zo svojho rozpočtu podporila činnosť záujmových združení

Dátum: 7. 6. 2022

Obec Beluša každoročne podporuje činnosť záujmových organizácií a spoločenstiev podľa pravidiel schváleného všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Beluša. Významnou sumou podporuje obec činnosť FK Beluša, záujmové spolky si medzi sebou rozdelili sumu 1 600 €.

#

V obci Beluša nájdete dva samoobslužné výdajné Z-boxy

Dátum: 3. 6. 2022

Z-boxy ako samoobslužné miesta Packety nájdete na ploche vedľa budovy Hasičskej zbrojnice Beluša a pred budovou Zdravotného strediska Beluša. Odberové miesto v centre obce bude pre občanov funkčné od 06. júna a pri zdravotnom stredisku sa začne prevádzka počas mesiaca jún 2022.

#

VÝMENA HRACÍCH PRVKOV NA DETSKÝCH IHRISKÁCH

Dátum: 2. 6. 2022

Obec Beluša prevádzkuje viacero detských ihrísk, ktorých hracie prvky sú najmä z prírodného materiálu- dreva. Vplyvom nevhodného užívania, či vonkajších faktorov sa tento materiál ničí, opotrebováva a sú nutné zásahy pracovníkov Oddelenia obecných služie

otvorenie kampane, za pitné občerstvenie ďakujeme spol. Realitieri

Otvorenie kampane Do práce na bicykli 2022

Dátum: 1. 6. 2022

01. júna v obci Beluša odštartoval jej tretí ročník v národnej kampani Do práce na bicykli. V 14 tímoch je prihlásených 52 účastníkov (7 tímov z obce Beluša, 3 zo Základnej školy Beluša, 1 z Materskej školy Beluša a 3 z podnikateľskej sféry- ÚKSUP, Realitieri a CMTT).

obnova náterov na ul. A. Sládkoviča

Obnova náterov zábradlí na ul. A. Sládkoviča

Dátum: 25. 5. 2022

OBNOVA NÁTEROV ZÁBRADLÍ NA UL. A. SLÁDKOVIČA
Pracovníci Oddelenia obecných služieb aj na základe podnetu občanov obnovili nátery zábradlí na ul. A. Sládkoviča.

Obec rozšíri WIFI free zóny 1

Obec rozšíri WIFI free zóny

Dátum: 24. 5. 2022

Vďaka úspešnej žiadosti bude vybraných šesť verejných priestranstiev v obci pripojené na bezplatnú WIFI sieť. Obci Beluša bola schválená finančná dotácia vo výške 8 550 €.

Výsledky prvého hlasovania participatívneho rozpočtu boli veľmi tesné 1

Výsledky prvého hlasovania participatívneho rozpočtu boli veľmi tesné

Dátum: 20. 5. 2022

Hlasovania sa v stanovenom termíne od 01.-15. mája zúčastnilo 314 občanov, z toho v písomnej podobe bolo odovzdaných 121 hlasovacích formulárov a online formou hlasovalo 193 občanov. Po kontrole lístkov bolo komisiou PR vylúčených 15 formulárov.

Komuniké zo zasadnutia OZ, 09. mája 2022 1

Komuniké zo zasadnutia OZ, 09. mája 2022

Dátum: 10. 5. 2022

Po štvrtýkrát sa v roku 2022 stretli poslanci Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v mimoriadnom termíne, dňa 09.mája 2022. V súvislosti s realizovaným projektom výstavby dvoch cyklostojanov musela byť schválená nová nájomná zmluva na pozemok, nakoľko nastala zmena vlastníka pozemku.

pingpongový stôl Ľ. Štúra

K športovému vyžitiu v obci prispeje päť nových pingpongových stolov

Dátum: 27. 4. 2022

Obec Beluša intenzívne rozširuje možnosti športového vyžitia pre deti, mládež i dospelých. Pre nadšencov stolnotenisového športu slúžia v Beluši nové pingpongové stoly rozmiestnené na ihriskách a verejných plochách.

lavičky v Podhorí

Obnova lavičiek v Podhorí

Dátum: 26. 4. 2022

Po obnove lavičiek na cintorínoch a pri pamätníku v Hloži, boli najnovšie vymenené staré drevené sedenia pri kaplnke v Podhorí, kde oddych ponúkajú tri natrené lavičky s novým dreveným latovaním. Materiálové opracovanie i osadenie zabezpečili zamestnanci Oddelenia obecných služieb.

Komuniké zo zasadnutia OZ 25.4.2022 1

Komuniké zo zasadnutia OZ 25.4.2022

Dátum: 26. 4. 2022

Na treťom zasadnutí v roku 2022, poslanci OZ schválili predloženie dvoch žiadostí o rekultiváciu vnútroblokov na bytových sídliskách. Z rezervného fondu bolo vyčlenených viac ako 56 tisíc € na vybudovanie urnových hájov na cintorínoch v Beluši, v Hloži a v Podhorí.

Tlačová správa- Podané žiadosti obce o získanie dotácie 1

Tlačová správa- Podané žiadosti obce o získanie dotácie

Dátum: 13. 4. 2022

Obec Beluša pokračuje v aktívnom prístupe v podávaní žiadostí o získanie nenávratnej finančnej dotácie. Momentálne má podaných 10 žiadostí, z ktorých osem čaká na svoje vyhodnotenie.

Zobrazené 1-30 z 145

Pre občanov

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý nepárny pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack