Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Pozývame predajcov, remeselníkov, trhovníkov na 16. Belušský jarmok, ktorý sa bude konať v nedeľu 25. júna 2023. Prihlášky a podrobnosti nájdete na: Belušský jarmok 2023

Oznamy

Zobrazené 1-30 z 212
Nové zábradlie na cintoríne v Podhorí.

Pokračujeme v úprave pietnych miest

Dátum: 22. 3. 2023

Obec Beluša sa snaží zabezpečiť svojim občanom dôstojné podmienky vo všetkých fázach života. Minulý rok sme vytvorili nové kolumbáriá a vymenili viaceré povrchy na belušských cintorínoch. V nadväznosti na tieto aktivity pribudlo na cintoríne v Podhorí nové kované zábradlie v hodnote 2712,77 eur.

Chodci aj cyklisti sa môžu pohybovať na ulici v oboch smeroch.

Za MŠ Beluša sa pohybuje bezpečnejšie

Dátum: 16. 3. 2023

V uplynulých dňoch došlo k úprave dopravného značenia na ulici Štúrova v Beluši. Dôvodom bolo zintenzívnenie dopravy v okolí novovybudovanej bytovky. Zmeny dopravného značenia boli zrealizované v súčinnosti s  Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Považskej Bystrici podľa platných vyhlášok.

Kopostáreň v roku 2023.

Kompostáreň otvorená každý pondelok

Dátum: 9. 3. 2023

Tento rok meníme otváracie hodiny obecnej kompostárne pod Rašovom. Prevádzku spúšťame už 15.3., ale obyvatelia obce ju môžu prvý raz navštíviť 20.3.2023. Na základe záujmu verejnosti sme sa rozhodli sprístupniť jej služby každý pondelok v čase od 12:00 do 16:00.

#

Zoznámili sme sa s najmladšími Belušanmi

Dátum: 9. 3. 2023

Dňa 8.3.2023 sa v belušskej Obradnej miestnosti uskutočnilo vítanie nových občanov narodených v druhej polovici roku 2022.

Ženy ocenili drobné gesto.

8. marec v ZOS Beluša

Dátum: 8. 3. 2023

Starosta obce Ján Prekop a prednosta Patrik Štrbák v rámci Medzinárodného dňa žien potešili svojou návštevou aj obyvateľky Zariadenia opatrovateľskej služby Beluša.

#

Komuniké zo zasadnutia OZ 27.02.2023

Dátum: 28. 2. 2023

Na prvom zasadnutí v roku 2023 sa obecní poslanci, okrem pravidelných bodov, venovali zmenám v obecnom rozpočte, úpravám cenníkov za prenájom priestorov či paušálnym výdavkom na dieťa v zariadeniach zriaďovaných obcou. Podstatná časť patrila riešeniu majetko- právnym vzťahom.

Zhodnotenie odpadov v obci Beluša za rok 2022 2

Zhodnotenie odpadov v obci Beluša za rok 2022

Dátum: 27. 2. 2023

Dôležitosť separácie odpadov je všeobecne známa, aj z dôvodu, že jej úroveň má značný vplyv na tvorbu ceny za vývoz a zhodnotenie komunálneho odpadu. Oproti roku 2021 sa úroveň vytriedeného komunálneho odpadu v obci Beluša zvýšila zo 47,90% na 50,78%. Celkovo sa vyzbieralo viac ako 2 000 ton odpadu.

Harmonogram vývozu smetí marec 2023 1

Harmonogram vývozu smetí marec 2023

Dátum: 27. 2. 2023

Prinášame harmonogram vývozu smetí na mesiac marec 2023.

V knižnici sa vymenia povrchy, okná, osvetlenie aj nábytok.

Moderná knižnica a nová čitáreň

Dátum: 20. 2. 2023

Jeden z prelomových projektov, ktoré začne obec Beluša realizovať v letných mesiacoch roku 2023, predstavuje rekonštrukcia a modernizácia obecnej knižnice.

#

Získali sme 1.200.000 eur z externých zdrojov

Dátum: 14. 2. 2023

Rast cien elektriny a výrazná inflácia poznačili súčasnú finančnú situáciu občanov aj samosprávy. Prednosta obce Beluša Patrik Štrbák odpovedá, aké úsporné opatrenia aktuálne obec uskutočňuje a či zdražovanie ovplyvní realizáciu pripravovaných projektov.

Kaplnku požehnal žilinský biskup. Nevznikla by bez vzájomnej spolupráce.

Požehnanie kaplniek v Beluši a v Belušských Slatinách

Dátum: 13. 2. 2023

V sobotu 11.2.2023 sa v Beluši a v miestnej časti Belušské Slatiny uskutočnilo vysvätenie kaplniek sv. Jozefa a Panny Márie Lurdskej. Liturgické zhromaždenie viedol žilinský biskup Tomáš Galis v prítomnosti kňazov na čele s belušským farárom Vladimírom Štefánikom.

Belušským boxerisom uspeli na významných pretekoch

Beluša má vlastný boxerský klub. Privítajú nových členov

Dátum: 7. 2. 2023

V júni 2019 umožnila riaditeľka Základnej školy v Ladcoch Bronislava Majtánová trénovať v miestnej telocvični niekoľkým nadšencom boxu. Postupne vystriedala skupina ďalšie tréningové miesta: KD Podhorie, ZŠ Beluša a aktuálne KD Hloža. Dnes fungujú boxeri pod oficiálnym klubom RB Boxing Beluša.

Prvé verejné stretnutie sa konalo v zasadacej miestnosti OcÚ Beluša.

Šanca pre občanov zrealizovať vlastné nápady

Dátum: 2. 2. 2023

Obec Beluša spustila druhý ročník Participatívneho rozpočtu. Občania sa tak môžu aj v tomto roku uchádzať o finančnú podporu 2.000 eur na verejnoprospešný cieľ. V pravidlách došlo k niekoľkým zmenám.

#

Poklepanie základného kameňa 5, etapy Vážskej cyklomagistrály

Dátum: 27. 1. 2023

Dňa 27. januára 2023 sa o 14.00 hod. stal kanálsky most v Zavažskej svedkom poklepania základného kameňa výstavby významnej investičnej akcie TSK- 5. etapy Vážskej cyklomagistrály, ktorá prepojí cyklodopravou obce Ladce- Belušu- Sverepec a mesto Púchov.

parkovisko pred OcÚ je uzatvorené

Realizácia najväčšej investície v obci Beluša začala

Dátum: 19. 1. 2023

Po viac ako dvoch rokoch od podania žiadosti sa v polovici januára 2023 začala v Beluši realizovať jedna z najväčších investičných akcií- premena parkoviska pred obecným úradom na tzv. atraktívne pešie námestie. Stavebné práce priniesli aj obmedzenia v doprave.

Demografický vývoj v obci Beluša v roku 2022 1

Demografický vývoj v obci Beluša v roku 2022

Dátum: 11. 1. 2023

K začiatku roka patria rôzne štatistiky, sumáre. Čo nám rok 2022 dal a vzal v demografickom vývoji podľa matričných údajov a štatistík z evidencie obyvateľstva, prezrádza priložená príloha.

#

Víťazstvo webového sídla obce Beluša

Dátum: 10. 1. 2023

V 19. ročníku súťaže ZlatýErb.sk sa spomedzi 83 zapojených samospráv obec Beluša pri svojom premiérovej účasti umiestnila v kategórii Najlepšia stránka obcí víťazom.

Redukcia množstva zdrojov verejného osvetlenia  1

Redukcia množstva zdrojov verejného osvetlenia

Dátum: 5. 1. 2023

Z dôvodu enormného nárastu cien energií (desaťnásobok pôvodnej ceny) bola obec Beluša nútená pristúpiť k úsporným opatreniam. Z tohto dôvodu došlo v uplynulých dňoch k vypnutiu niektorých zdrojov verejného osvetlenia po celej obci, vrátane opatrení v obecných budovách, čím dôjde k úspore energie.

#

Beluša má 100 ročného jubilanta

Dátum: 29. 12. 2022

Dožiť sa 100 rokov je vzácnosťou, nielen pre samotného oslávenca, jeho rodinu, ale aj pre obec, v ktorej jubilant žije. Deň 29. december 2022 je dňom 100. narodenín občianky Beluše p. Anny Hrenákovej, ktorej zablahoželal starosta obce Ján Prekop.

Komuniké z mimoriadneho rokovania poslancov 1

Komuniké z mimoriadneho rokovania poslancov

Dátum: 29. 12. 2022

Posledné rokovanie obecných poslancov v Beluši sa konalo v mimoriadnom termíne 28.12.2022. Hlavným dôvodom rokovania bolo schválenie zmien v obecnom rozpočte na základe skutočného plnenia v pestovateľskej pálenici a v Materskej škole Beluša. Starosta obce informoval o novej cene elektriny pre obec.

tento rok Belušania pripravili 58 krabičiek

Vianočné darčeky pre seniorov

Dátum: 20. 12. 2022

V piatom ročníku kampane "Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok" sme v obci Beluše urobili radosť takmer šiestim desiatkam seniorom, a to vďaka ochote a záujmu Vás- našich občanov, detí a učiteľov zo základnej školy a kolektívu z materskej školy, ktorí pripravili hodnotné krabičky.

posledné rokovanie poslancov v roku 2022

Komuniké zo zasadnutia OZ, 16.12.2022

Dátum: 19. 12. 2022

Hlavným bodom rokovania posledného rokovania OZ v roku 2022 bolo schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023. Od januára 2023 bude upravovať výška poplatku v školskej jedálni a obec spúšťa druhý ročník participatívneho rozpočtu, kde o finančnú dotáciu budú môcť po novom žiadať len fyzické osoby.

ocenenie úspešných športovkýň

Úspešné mladé športovkyne z Beluše sú majsterkami Slovenska v netradičných športoch

Dátum: 16. 12. 2022

Starosta obce Ján Prekop spolu s prednostom OcÚ Beluša Mgr. Patrikom Štrbákom dňa 13.12.2022 privítal na slávnostnom stretnutí štyri mladé dievčatá, ktorých športové výsledky v (pre dievčatá) netradičných športoch sú na majstrovskej úrovni.

Odmena za separovanie 1

Odmena za separovanie

Dátum: 15. 12. 2022

Hoci viaceré samosprávy, medzi nimi aj Beluša, museli (aj z dôvodu prenosu kompetencií zo štátu na obce a mestá) zvýšiť poplatok za odpad, znižovať jeho objem separovaním sa opláca. Dôkazom je dotácia vo výške cca 5 000 €, ktorú obec Beluša dostala za vyseparovaných cca 50 ton kuchynského odpadu.

obhliadka zrealizovaných projektov- Oddychové zóny Ľ. Štúra

Vďaka participatívnemu rozpočtu obce Beluša vznikli v obci nové miesta na oddych

Dátum: 7. 12. 2022

V roku 2022 obec Beluša spustila pilotný ročník participatívneho rozpočtu, ktorého cieľom je dať šancu občanom obce zrealizovať ich nápady, projekty, prostredníctvom dotácie z obecného rozpočtu. Sumou 6 000 € boli podporené tri projekty, ktoré oživili možnosti aktívneho trávenia voľného času v obci.

#

„Jeden celý ku bytovkám, prosím...“

Dátum: 6. 12. 2022

Od 11. decembra 2022 platí nový cestovný poriadok pre autobusovú a železničnú dopravu na zastávkach v Beluši, ktorý môžete nájsť na webovom sídle obce Beluša, v časti Pre občanov. Grafikony železničnej a autobusovej dopravy sú v kompetencii ŽSR a SAD Trenčín (TSK).

v centre je jeden hlavný stromček

Adventný čas rozsvietil Belušu a jej časti

Dátum: 1. 12. 2022

Obec Beluša sa rozhodla investovať do novej a efektnej vianočnej výzdoby, ktorá v zlato bielych tónoch rozžiarila obec a jej časti do sviatočnej atmosféry. Nové zdobenie centrálneho stromčeka, svietiace sane so sobom a trúbiaci anjeli príjemne prekvapili a robia radosť všetkým okoloidúcim.

#

Komuniké zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 28.11.2022

Dátum: 29. 11. 2022

Nové zloženie poslancov OZ sa stretlo 28. novembra 2022 za účelom schválenia dôležitých všeobecne záväzných nariadení obce. Tie reagujú na všeobecné súčasné zvyšovanie nákladov, energií, či miery inflácie. Od roku 2023 budú upravené poplatky v MŠ Beluša, v obecných priestorch.

opravený prístrešok v KD Podhorie

Podhorský kultúrny dom s novým prístreškom vonkajšej terasy

Dátum: 24. 11. 2022

Veľká vonkajšia terasa v KD Podhorie láka k organizovaniu letných akcií, osláv, hodových zábav, či podujatí organizovaných obcou Beluša, miestnym DHZ, či inými subjektami. V uplynulej dobe obec zabezpečila výmenu strešného materiálu a obnovu nosnej konštrukcie.

Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti oslavuje 35. výročie svojho založenia 1

Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti oslavuje 35. výročie svojho založenia

Dátum: 23. 11. 2022

Obec Beluša ako jedna z mála samospráv na Slovensku prevádzkuje vlastné zariadenie opatrovateľskej služby. Tento rok je tomu už 35 rokov, čo obec poskytuje starostlivosť o starých a bezvládnych občanov v zariadení s kapacitou 17 miest s celoročnou starostlivosťou.

Zobrazené 1-30 z 212

Pre občanov

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack