Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

 

 

 

Beluša ponúka seniorom ďalšiu službu zo sociálneho balíka - IDA Inteligentná domáca asistentka

Beluša ponúka seniorom ďalšiu službu zo sociálneho balíka - IDA Inteligentná domáca asistentka  1

Nová služba určená primárne seniorom, či zdravotne znevýhodneným občanom funguje elektronicky, je pre klienta bezodplatná. Vďaka monitorovaniu pohybu klienta možno cez nastavené senzory v domácnosti odhaliť potenciálne ohrozenia na živote a upozorniť na tento stav člena rodiny, suseda...

Ochrane osamelých seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, či so zhoršenou zdravotnou alebo fyzickou kondíciou sa venuje projekt  Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK" , financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra počas doby realizácie projektu po dobu piatich rokov, ktorého cieľom bolo vytvorenie elektronického systému IDA (inteligentnej domácej asistentky). V súčasnosti sa prví záujemcovia v rámci kraja zapájajú do tohto systému, prebiehajú školenia samospráv.

Do tohto projektu sa zapojila aj obec Beluša, keď v apríli 2023 poslanci OZ schválili všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o poskytovaní elektronickej sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu. Nariadenie sa  venuje  tejto forme poskytovania sociálnej služby monitorovaním a signalizovaním potrebnej pomoci. O tejto novej elektronickej službe boli informovaní na májových schôdzach aj prítomní členovia belušského  Klubu seniorov a Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých.  „Som rád, že je obec Beluša súčasťou tohto projektu TSK, ktorý je veľkou pomocou najmä pre osamelých seniorov. Je dôležité podporovať a vytvárať podmienky pre zachovanie domáceho prirodzeného prostredia seniora a tento spôsob monitorovania to umožňuje. Služba je pre klienta bezplatná, a preto vyzývam seniorov, či ich rodinných príslušníkov, aby sa do tohto projektu zapojili a informovali sa o podrobnostiach na obecnom úrade,“ dopĺňa Ján Prekop, starosta obce.

Nová služba funguje elektronicky, je pre klienta bezodplatná, vďaka internetovému pripojeniu možno monitorovať potenciálne ohrozenia na živote. Pohybové senzory sa umiestnia v domácnosti sledovanej osoby, presne podľa jej požiadaviek a na základe absencie pohybovej aktivity sa vyhodnocuje stav klienta.

Kto a ako môže o službu požiadať?

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba, ktorú možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom v obci Beluša a poskytovaním sa rieši jeho nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci, je povinná podať obci písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (príloha č. 1 VZN č.4/2023). Spolu so žiadosťou predloží aj potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave (príloha č. 2 VZN č.4/2023) a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave (príloha č. 3  VZN č.4/2023). Na Obecnom úrade v Beluši má túto agendu na starosť Mgr. Zdena Hyžáková, č. d. 7.

Ako IDA funguje?

Predmetom projektu je zabezpečenie nepretržitej služby monitorovania domácich priestorov pomocou senzorov a signalizácie potreby pomoci, ktorá bude realizovaná prostredníctvom bezplatne poskytnutého elektronického nástroja IDA. Signály sú zaznamenávané, spracované a vyhodnocované. V prípade vzniku rizikovej situácie systém IDA sám vyšle signál formou krátkej písomnej správy o možnom probléme blízkej osobe, ktorú si určí prijímateľ sám ako dohliadajúcu osobu. Dohliadajúca osoba preverí situáciu spätným zavolaním a v prípade potreby zabezpečí privolanie pomoci. Dohliadajúcou osobou môže byť blízka osoba ako napríklad rodinný príslušník, sused, rodinný známy a pod.

Pri poskytovaní sociálnej služby je v domácnosti prijímateľa nainštalovaný elektronický systém IDA, pozostávajúci zo senzorov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla a trackera. Systém IDA funguje bez kamier a mikrofónov, nesleduje a nenarúša súkromie prijímateľa. Zapožičanie monitorovacej sady IDA, jej inštalácia a nastavenie v domácnosti klienta a prípadné servisné služby sú bezplatné.

Viac informácií o projekte nájdete na :

https://www.tsk.sk/podpora-aal-v-podmienkach-tsk.html?page_id=887543

Prílohy

IDA kontakty

IDA A5_Púchov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,57 kB
Dátum vloženia: 31. 5. 2023 9:04
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 5. 2023 9:11
Autor: Mgr. Jana Huliačková

Pre občanov

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack