Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

O vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby konané 30.09.2023 možno požiadať OSOBNE v úradných hodinách do 29.09.2023 na Obecnom úrade v Beluši. 

Oznamy

Zobrazené 151-180 z 284
Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov  1

Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 1. 7. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 01.07.2022, 10:00 hod. do odvolania (

ocenení najlepší žiaci školského roka 2021/2022

Rozlúčka so školským rokom 2021/2022

Dátum: 29. 6. 2022

Dňa 29. júna uvítal v obradnej sále obecného úradu starosta obce Ján Prekop končiacich 42 žiakov základnej školy deviateho a piateho ročníka a 72 predškolákov materskej školy.

Komuniké zo zasadnutia OZ 27.6.2022 1

Komuniké zo zasadnutia OZ 27.6.2022

Dátum: 28. 6. 2022

Prijaté VZN obce upravujú výšku príspevku na režijné náklady v jedálňach základnej a materskej školy. Siedmou zmenou rozpočtu bolo schválené čerpanie rezervného fondu na investičné akcie obce vo výške takmer 200 tisíc €. Vyhodnotilo sa hospodárenie v obecných priestoroch a páleničiarska sezóna.

rozšírenie existujúceho miesta

V areáli Základnej školy Beluša pribudnú stojany pre 120 bicyklov.

Dátum: 21. 6. 2022

Kapacity súčasných cyklostojanov v areáli ZŠ Beluša nepostačujú, preto sa obec Beluša ako zriaďovateľ ZŠ zapojila do cyklovýzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR. Rezort dopravy začiatkom júna 2022 podporil necelých 28 projektov a Beluša získala dotáciu 30 tisíc €.

#

Kapacita Materskej školy Beluša sa rozšíri vďaka nadstavbe budovy jej elokovaného pracoviska v Hloži

Dátum: 16. 6. 2022

Obci Beluša bola schválená dotácia 370 417,35 € na realizáciu projektu "Materská škola Beluša (MŠ) - časť Hloža, zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania" formou nadstavby hospodárskeho pavilónu, čím sa vytvorí nová trieda s kapacitou 25 detí.

tematické dielo Jána Križana

Beluša má druhý najväčší asfaltový pumptrack na Slovensku

Dátum: 13. 6. 2022

Hoci je nový športový areál v Hloži využívaný širokou verejnosťou už od jesene 2021, jeho oficiálne otvorenie sa konalo až 10. júna 2022. Najväčšia pozornosť sa orientovala na jedinečné športovisko- pumptrackovú dráhu. Toto unikátne dielo je výsledkom spolupráce obce Beluša a OZ Strážovská stopa.

#

Obec zo svojho rozpočtu podporila činnosť záujmových združení

Dátum: 7. 6. 2022

Obec Beluša každoročne podporuje činnosť záujmových organizácií a spoločenstiev podľa pravidiel schváleného všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Beluša. Významnou sumou podporuje obec činnosť FK Beluša, záujmové spolky si medzi sebou rozdelili sumu 1 600 €.

#

V obci Beluša nájdete dva samoobslužné výdajné Z-boxy

Dátum: 3. 6. 2022

Z-boxy ako samoobslužné miesta Packety nájdete na ploche vedľa budovy Hasičskej zbrojnice Beluša a pred budovou Zdravotného strediska Beluša. Odberové miesto v centre obce bude pre občanov funkčné od 06. júna a pri zdravotnom stredisku sa začne prevádzka počas mesiaca jún 2022.

#

VÝMENA HRACÍCH PRVKOV NA DETSKÝCH IHRISKÁCH

Dátum: 2. 6. 2022

Obec Beluša prevádzkuje viacero detských ihrísk, ktorých hracie prvky sú najmä z prírodného materiálu- dreva. Vplyvom nevhodného užívania, či vonkajších faktorov sa tento materiál ničí, opotrebováva a sú nutné zásahy pracovníkov Oddelenia obecných služie

otvorenie kampane, za pitné občerstvenie ďakujeme spol. Realitieri

Otvorenie kampane Do práce na bicykli 2022

Dátum: 1. 6. 2022

01. júna v obci Beluša odštartoval jej tretí ročník v národnej kampani Do práce na bicykli. V 14 tímoch je prihlásených 52 účastníkov (7 tímov z obce Beluša, 3 zo Základnej školy Beluša, 1 z Materskej školy Beluša a 3 z podnikateľskej sféry- ÚKSUP, Realitieri a CMTT).

obnova náterov na ul. A. Sládkoviča

Obnova náterov zábradlí na ul. A. Sládkoviča

Dátum: 25. 5. 2022

OBNOVA NÁTEROV ZÁBRADLÍ NA UL. A. SLÁDKOVIČA
Pracovníci Oddelenia obecných služieb aj na základe podnetu občanov obnovili nátery zábradlí na ul. A. Sládkoviča.

Obec rozšíri WIFI free zóny 1

Obec rozšíri WIFI free zóny

Dátum: 24. 5. 2022

Vďaka úspešnej žiadosti bude vybraných šesť verejných priestranstiev v obci pripojené na bezplatnú WIFI sieť. Obci Beluša bola schválená finančná dotácia vo výške 8 550 €.

Výsledky prvého hlasovania participatívneho rozpočtu boli veľmi tesné 1

Výsledky prvého hlasovania participatívneho rozpočtu boli veľmi tesné

Dátum: 20. 5. 2022

Hlasovania sa v stanovenom termíne od 01.-15. mája zúčastnilo 314 občanov, z toho v písomnej podobe bolo odovzdaných 121 hlasovacích formulárov a online formou hlasovalo 193 občanov. Po kontrole lístkov bolo komisiou PR vylúčených 15 formulárov.

Komuniké zo zasadnutia OZ, 09. mája 2022 1

Komuniké zo zasadnutia OZ, 09. mája 2022

Dátum: 10. 5. 2022

Po štvrtýkrát sa v roku 2022 stretli poslanci Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v mimoriadnom termíne, dňa 09.mája 2022. V súvislosti s realizovaným projektom výstavby dvoch cyklostojanov musela byť schválená nová nájomná zmluva na pozemok, nakoľko nastala zmena vlastníka pozemku.

pingpongový stôl Ľ. Štúra

K športovému vyžitiu v obci prispeje päť nových pingpongových stolov

Dátum: 27. 4. 2022

Obec Beluša intenzívne rozširuje možnosti športového vyžitia pre deti, mládež i dospelých. Pre nadšencov stolnotenisového športu slúžia v Beluši nové pingpongové stoly rozmiestnené na ihriskách a verejných plochách.

lavičky v Podhorí

Obnova lavičiek v Podhorí

Dátum: 26. 4. 2022

Po obnove lavičiek na cintorínoch a pri pamätníku v Hloži, boli najnovšie vymenené staré drevené sedenia pri kaplnke v Podhorí, kde oddych ponúkajú tri natrené lavičky s novým dreveným latovaním. Materiálové opracovanie i osadenie zabezpečili zamestnanci Oddelenia obecných služieb.

Komuniké zo zasadnutia OZ 25.4.2022 1

Komuniké zo zasadnutia OZ 25.4.2022

Dátum: 26. 4. 2022

Na treťom zasadnutí v roku 2022, poslanci OZ schválili predloženie dvoch žiadostí o rekultiváciu vnútroblokov na bytových sídliskách. Z rezervného fondu bolo vyčlenených viac ako 56 tisíc € na vybudovanie urnových hájov na cintorínoch v Beluši, v Hloži a v Podhorí.

Tlačová správa- Podané žiadosti obce o získanie dotácie 1

Tlačová správa- Podané žiadosti obce o získanie dotácie

Dátum: 13. 4. 2022

Obec Beluša pokračuje v aktívnom prístupe v podávaní žiadostí o získanie nenávratnej finančnej dotácie. Momentálne má podaných 10 žiadostí, z ktorých osem čaká na svoje vyhodnotenie.

4. darovanie krvi v obci Beluša

Belušská kvapka krvi

Dátum: 4. 4. 2022

Dobrý pocit po vykonaní najvyššieho aktu humánnosti „darovaní krvi“ malo 04. apríla 28 darcov, z toho bolo 8 prvodarcov. Jarný mobilný výjazd Národnej transfúznej stanice Trenčín zorganizovala obec Beluša v spolupráci s DHZ Hloža.

#

Zasadnutie Mikroregiónu Púchov

Dátum: 30. 3. 2022

Na pôde Obecného úradu v Beluši sa 30. marca 2022 stretlo 13 starostov púchovského okresu, vrátane púchovskej primátorky na prvom zasadnutí Mikroregiónu Púchov. Prítomný bol aj prednosta Okresného úradu Púchov Mgr. M. Herdel.

knižná búdka na sídlisku Ľ. Štúra

Nové knižné búdky v obci

Dátum: 24. 3. 2022

V marci, mesiaci venovanom knihám, obec osadila v rámci celej obce ďalšie štyri knižné búdky, a to na sídlisku Ľ. Štúra, v Hloži, v Podhorí a na ul. Slatinskej (Čerencové). Spolu ich je v Beluši šesť. Využite zadarmo knižné búdky na vzájomné zdieľanie kníh z domácich knižníc.

nové vozidlo na obecnom dvore

Nové vozidlo obecných služieb

Dátum: 18. 3. 2022

Ešte v apríli 2021 obec uzatvorila zmluvu o kúpe nového nákladného 7 miestneho vozidla pre účely obecných služieb. Pre objektívne skutočnosti auto plne hradené z rezervného fondu obecného rozpočtu vo výške viac ako 44 tisíc € bol pôvodný termín dodania september 2021 presunutý na marec 2022.

#

Obecnú knižnici navštívili najmenší budúci čitatelia

Dátum: 17. 3. 2022

Prvé exkurzie na miesto, kde to dýcha knihami, absolvovali deti z materskej školy, či žiaci základnej školy, a to v rámci mesiaca marec, ktorý je venovaný knihám.

Zaslanie zmlúv dotknutým občanom- výstavba kanalizácie 1

Zaslanie zmlúv dotknutým občanom- výstavba kanalizácie

Dátum: 16. 3. 2022

V najbližšom období bude dotknutým občanom – majiteľom pozemkov v súvislosti so stavbou kanalizácie v obci Beluša zaslaný návrh zmluvy o vecnom bremene s investorom stavby Považská vodárenská spoločnosť v štyroch vyhotoveniach.

#

Obnovený zber šatstva v obci

Dátum: 15. 3. 2022

Začiatkom marca 2022 bolo na 14 stanovištiach rozmiestnených 22 nádob na textilný odpad, do ktorých môžu občania zadarmo priviesť textil, obuv, hračky.

#

Obec zvyšuje štandard zariadenia opatrovateľskej starostlivosti

Dátum: 9. 3. 2022

V uplynulom období sa zateplila strešná konštrukcia budovy obecného zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a pobyt na vonkajšom balkóne ochráni nové nadstrešenie.

Žiadosť o spoluprácu v súvislosti s ubytovanými vojnovými utečencami z Ukrajiny 1

Žiadosť o spoluprácu v súvislosti s ubytovanými občanmi z Ukrajiny

Dátum: 7. 3. 2022

Na základe žiadosti Obvodného oddelenia policajného zboru Púchov žiadame občanov o spoluprácu pri nahlásení údajov o pobyte občanov z Ukrajiny na území obce Beluša, ktoré sa následne zasielajú Oddeleniu cudzineckej polície Trenčín.

Stanovisko obce Beluša k dotácii pre CCVČ Beluša 1

Stanovisko obce Beluša k dotácii pre CCVČ Beluša

Dátum: 4. 3. 2022

Na základe novely zákona o určení výšky finančných príspevkov pre cirkevné školské zariadenia, obec poskytne dotáciu pre CCVČ Beluša na základe zmluvy. Obec Beluša v oficiálnom stanovisku informuje o postupe pri tvorbe finančného príspevku na dieťa umiestnené v Cirkevnom centre voľného času.

jednalo sa najmä o lekárničky, obväzový a zdravotnícky materiál

TS- Obec reaguje na vojnový konflikt na Ukrajine

Dátum: 3. 3. 2022

Vojnový konflikt na Ukrajine ovplyvnil aj správanie sa samospráv, ktoré rôzne reagujú na aktuálnu situáciu. Obec Beluša vyčlenila zo svojho rozpočtu sumu 6 200 € na humanitárnu pomoc, pomáha pri informovaní verejnosti a DPO SR poskytla obec priestory pri zbierke zdravotníckeho materiálu.

Aktualizované informácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine 1

Aktualizované informácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Dátum: 2. 3. 2022

Každým dňom prejde cez hranice Slovenskej republiky viac a viac vojnových utečencov. K dnešnému dňu obec Beluša má vedomosť o 15 Ukrajincoch ubytovaných u fyzických osôb v našej obci. Ďalšie rodiny s deťmi k nám smerujú. Prinášame Vám potrebné informácie ohľadom ubytovania a poskytovania pomoci.

Zobrazené 151-180 z 284

Pre občanov

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack