Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Pozývame predajcov, remeselníkov, trhovníkov na 16. Belušský jarmok, ktorý sa bude konať v nedeľu 25. júna 2023. Prihlášky a podrobnosti nájdete na: Belušský jarmok 2023

Oznamy

Zobrazené 121-150 z 213
Obnovené priestory záchrannej služby  1

Obnovené priestory záchrannej služby

Dátum: 19. 1. 2022

Od mája 2020 sídli v budove Hasičskej zbrojnice záchranná služba RZP a.s. Trenčín. Prenajaté prevádzkové priestory prešli koncom roka 2021 výraznou obnovou.

#

Demografický vývoj obyvateľstva v Beluši za rok 2021

Dátum: 14. 1. 2022

Počet obyvateľov obce Beluša prekročil k 01.01.2022 hranicu 6200 obyvateľov. V počte obyvateľov i v počte narodených detí prevažuje ženské pohlavie. Minulý rok sa zvýšil počet bábätiek, sobášov i úmrtí.

Obecné služby obnovujú svoj vozový park 1

Obecné služby obnovujú svoj vozový park

Dátum: 12. 1. 2022

Na konci roka 2021 bolo z dôvodu nerentabilnosti opráv vymenené pôvodné nákladné vozidlo za iné vozidlo MAN, ktoré slúži nielen na odvoz kontajnerov s odpadom z cintorínov, verejných priestranstiev, ale aj na zvoz materiálu pri rôznych prácach v obci. Suma 27 600 € bola hradená z rezervného fondu.

Beluša dodá do rodinných domov ďalšie kompostéry

Úspešná žiadosť obce o dotáciu z Environmentálneho fondu

Dátum: 30. 12. 2021

Do belušských domácností pribudne ďalších 500 kompostérov na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, a to vďaka úspešnej žiadosti podanej na Environmentálny fond. Dotácia j vo výške 69 312 €. Realizácia sa predpokladá v prvej polovici roka 2022.

#

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Dátum: 21. 12. 2021

Obec Beluša sa pod záštitou kontaktnej osoby z Mesta Púchov zapojila do 4. ročníka kampane, v rámci ktorej občania napĺňajú krabice od topánok niečím milým, hrejivým pre seniorov v zariadeniach. V dňoch 19. novembra až 6. decembra sa vyzbieralo 46 krabičiek. Všetkým ĎAKUJEME !

#

Tlačová správa- nové knižné tituly v obecnej knižnici

Dátum: 20. 12. 2021

Obecná knižnica je bohatšia o takmer 90 nových titulov rôznych žánrov (vrátane detskej literatúry) v hodnote takmer 1 000 €.

Tlačová správa- obecné investície v MŠ a ZŠ  1

Tlačová správa- obecné investície v MŠ a ZŠ

Dátum: 17. 12. 2021

Obec Beluša je zriaďovateľom základnej a materskej školy v obci. Celoročne sa stará nielen o finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj o materiálové vybavenie v oboch zariadeniach.

Nový  veľkorozmerový kontajner na zbernom dvore 1

Nový veľkorozmerový kontajner na zbernom dvore

Dátum: 14. 12. 2021

Z príspevku Environmentálneho fondu SR obec Beluša zakúpila nový veľkorozmerový kontajner s hákovým uchytením pre zabezpečenie dôslednejšej separácie odpadu a väčšieho poriadku na zbernom dvore.

#

Ďakovný list pre belušskú stanicu RZP

Dátum: 13. 12. 2021

Obec Beluša dňa 13.12.2021 privítala na obecnom úrade členov belušskej rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) na čele so staničnou sestrou Kvetoslavou Karasovou. Starosta obce im spolu s prednostom obecného úradu vyjadril veľkú vďaku a uznanie za ich obetavú a neúnavnú prácu pri záchrane ľudského života.

Obec podporí svojich občanov v roku 2022 finančným príspevkom 1

Obec podporí svojich občanov v roku 2022 finančným príspevkom

Dátum: 10. 12. 2021

Podľa schválených Zásad podpory individuálneho bývania v obci Beluša bude v roku 2022 občanom s trvalým pobytom v obci Beluša a tým, ktorí nemajú voči obci žiadne podlžnosti vyplatený jednorazový finančný príspevok, ktorého výška bude schválená vo februári 2022.

wifi sieť v KD Beluša

Wifi sieť v budove Kultúrneho domu Beluša

Dátum: 9. 12. 2021

Po pripojení viacerých obecných budov v centre obce do siete WIFI počas leta 2021 bol do tejto internetovej siete v uplynulom období zapojený aj Kultúrny dom Beluša, úhrada vo výške 900 € bola z obecného rozpočtu.

Obecný rozpočet bude v roku 2022 hospodáriť s viac ako 6 miliónmi Eur 1

Obecný rozpočet bude v roku 2022 hospodáriť s viac ako 6 miliónmi Eur

Dátum: 7. 12. 2021

Obecný rozpočet na rok 2022 je v hlavnej a podnikateľskej činnosti nastavený ako prebytkový. K najvýznamnejším investíciám patrí ďalšia etapa osvetlenia priechodov pre chodcov, oplotenie ihriska a cintorínov, 4 workoutové ihriská. Novinkou je príspevok na podporu individuálneho bývania v obci.

víťazná snímka súťaže

Online fotosúťaž získava nový rozmer

Dátum: 3. 12. 2021

Víťazkou jesennej online fotosúťaže sa stala Petronela Fedorová, ktorá obhájila svoje prvenstvo z jarnej súťaže. Rovnako ako na jar, aj tento raz venovala svoju vecnú výhru ďalej. Vybrala si najmladšiu účastníčku súťaže, ktorá sa nečakane teší z elektronickej čítačky kníh.

#

Tlačová správa- príspevok pri narodení dieťaťa sa od roka 2022 zvyšuje na 100 €

Dátum: 1. 12. 2021

Prijatým všeobecne záväzným nariadením č. 7/2021 sa zvyšuje výška príspevku pri narodení dieťaťa od roku 2022 s trvalým pobytom v obci Beluša z 50 na 100 €.

Komuniké zo zasadnutia OZ 29. novembra 2021 1

Komuniké zo zasadnutia OZ 29. novembra 2021

Dátum: 30. 11. 2021

Na predposlednom plánovanom rokovaní Obecného zastupiteľstva (OZ) v roku 2021 bol schválený rozpočet obce Beluša na rok 2022. Nezmenené zostávajú sadzby miestnych daní a výška poplatku za komunálny odpad. Upravili sa trhové poriadky, poplatky za hlásenie v rozhlase a príspevok pri narodení dieťa.

Prvá sezóna obecnej kompostárne 1

Prvá sezóna obecnej kompostárne

Dátum: 26. 11. 2021

Počas prvej sezóny obecnej kompostárne pod Rašovom sa vyseparovalo takmer 100 ton biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Jej služby počas 14 otvorení od 12. apríla do 15. novembra využilo viac ako 100 občanov obce Beluša.

Nový športový areál v Hloži ponúka priestor na šport i zábavu pre mladších i starších

Dátum: 24. 11. 2021

Na ploche 1,3 hektára vyrástol v časti obce Hloža pri železničnej trati nový športový areál

Obnova lavičiek pri pamätníku padlých v Hloži 1

Obnova lavičiek pri pamätníku padlých v Hloži

Dátum: 24. 11. 2021

Po obnove lavičiek na cintorínoch v Podhorí a v Hloži, bolo vymenené aj drevené latovanie na dvoch lavičkách pri pamätníku padlých v Hloži. Pôvodné drevené latky boli ošarpané, zničené, a preto boli kompletne vymenené.

darčeky pre jubilantov

Darčekové balíčky pre seniorov- jubilantov

Dátum: 23. 11. 2021

Nakoľko nemohol pre pandémiu starosta obce uvítať seniorov- 70,80 a 90 ročných jubilantov- osobne, obec Beluša pripravila pre oslávencov darčekové balíčky, ktoré oddnes distribuuje do ich domácností. Spolu sa jedná o 101 občanov Beluše.

vyvýšený záhon

Projekt "Vonku hravo a zdravo" na školskom dvore MŠ Beluša- Hloža

Dátum: 18. 11. 2021

Materská škola Beluša sa zapojila do grantového projektu TSK "Zelené oči" s projektom vybudovania pocitového chodníka a vyvýšených záhonov v areáli školského dvora elokovaného pracoviska Hloža, kde bolo nevyužívané staré pieskovisko. Dotácia z trenčianskeho kraja predstavovala sumu 2000 €.

retardér Hloža

Osadenie spomaľovačov na niektorých uliciach obce

Dátum: 11. 11. 2021

Obec Beluša osadila dva nové retardéry na ceste v Hloži smerom ku hydrocentrále a jeden na ceste smerom na Zavažskú. Osadením sa dosiahne zníženie rýchlosti prejazdu automobilov na úsekoch, ktoré sú frekventované a v blízkosti bytových zón. Suma za spomaľovače a dopravné značenie bola 941,95 €.

červené maky- znak vojnových veteránov

Vojnových veteránov si uctili aj v Beluši

Dátum: 11. 11. 2021

Deň vojnových veteránov alebo aj Deň červených makov je pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra. K viac ako 200 obciam a mestám sa už po tretíkrát so spomienkou pridala aj obec Beluša.

Tlačová správa- Virtuálny cintorín už aj v Beluši  1

Tlačová správa- Virtuálny cintorín už aj v Beluši

Dátum: 10. 11. 2021

Po niekoľkomesačnej práci spracovateľa obec ponúka svojim občanom novinku v podobe digitálnej verzie troch obecných cintorínov- Beluša, Hloža a Podhorie. Na www.slovenskecintoriny.sk/belusa si jednoducho nájdete údaje o hrobovom mieste, nájme za hrobové miesto i aktuálne fotografie.

Voľné nebytové priestory v budove zdravotného strediska 1

Voľné nebytové priestory v budove zdravotného strediska

Dátum: 5. 11. 2021

Zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti je v obci primárne v kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obec Beluša je vlastníkom budovy zdravotného strediska a prenajíma svoje priestory žiadateľom. Jej cieľom je ale zachovať zdravotnícky ráz tohto zariadenia.

Tlačová správa- Ústretový krok voči podnikateľom v Beluši 1

Tlačová správa- Ústretový krok voči podnikateľom v Beluši

Dátum: 4. 11. 2021

Obec Beluša pre pandémiu vyšla v ústrety podnikateľom z oblasti gastra a služieb, ktorí si požiadali o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad, nájom za rok 2021, nakoľko pre pandémiu nevykazovali žiadnu činnosť. Poslanci riešili 6 žiadostí z oblasti gastra a 2 z oblasti obecného nájmu.

mostík na ul. A. Sládkoviča

Obnova mostíka a zábradlia na ul. A.Sládkoviča

Dátum: 3. 11. 2021

Nakoľko bolo po dopravnej nehode zničené zábradlie pri mostíku pri kríži na ul. A.Sládkoviča, zabezpečila obec Beluša nielen jeho opravu, ale aj náter zábradlia a výmenu mostíkového plechu.

spolu boli obnovené tri lavičky

Oprava lavičiek na cintoríne v Hloži

Dátum: 28. 10. 2021

Po jarnej výmene opotrebovaných drevených častí lavičiek na cintoríne v Podhorí, sa v uplynulých týždňoch opravili staré a zničené lavičky na hložskom cintoríne. Materiálové opracovanie i osadenie zabezpečili zamestnanci Oddelenia obecných služieb.

odovzdávanie šeku

Tlačová správa- Mikroregión Púchov odovzdal symbolický šek Spojenej škole v Púchove

Dátum: 26. 10. 2021

Starosta obce Beluša Ján Prekop ako predseda Mikroregiónu Púchov odovzdal symbolický šek v hodnote 1 000 € Spojenej škole v Púchove, na ul. Športovcov. O tomto dare rozhodli členovia združenia na ostatnom svojom zasadnutí. Spojenú školu navštevujú deti z celého okresu Púchov.

AlzaBox už aj v Beluši 1

AlzaBox už aj v Beluši

Dátum: 25. 10. 2021

Aj vďaka ústretovosti obce Beluša a poslancov obecného zastupiteľstva sa mohlo zrealizovať osadenie AlzaBoxu- odbernej schránky internetového obchodu, ktoré bude slúžiť nielen Belušanom, ale aj širokej verejnosti z okolia. AlzaBox je umiestnený na obecnom pozemku pred predajňou COOP Jednota.

OBEC BELUŠA SKONČILA V KAMPANI ETM 2021 NA 2. MIESTE V KATEGÓRII AKTÍVNA SAMOSPRÁVA  1

OBEC BELUŠA SKONČILA V KAMPANI ETM 2021 NA 2. MIESTE V KATEGÓRII AKTÍVNA SAMOSPRÁVA

Dátum: 21. 10. 2021

V rámci kampane Európsky týždeň mobility obec upriamila pozornosť najmä na rozvoj miestnej cyklodopravy- aktívne pracuje na zvýšení bezpečnosti v obci, pripravuje cykloštúdiu, zorganizovala cyklopodujatie pre deti, online súťaž a jej snaha sa vyplatila. O vyhodnotení súťaže sa dočítate v linku.

Zobrazené 121-150 z 213

Pre občanov

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack