Menu

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Beluša
ObecBeluša

jarmok

Belušský jarmok

26. jún 2022 (nedeľa)- prihláška

Prihláška na jarmok 2022

 

Oznamy

Zobrazené 1-30 z 127
Vypnutá elektrická energia 1

Vypnutá elektrická energia

Dátum: 21. 5. 2022

Dňa 25.5. bude vypnutá elektrická energia od 7:30-16:30 na ul. Dr. Adámyho, Dr. Clementisa 1013, Farská, Krížna, Rybníky, Slatinská 1724 a 1730 (súpisné čísla podľa rozpisu v prílohe)

Výkup papiera 24.5.2022 utorok 1

Výkup papiera 24.5.2022 utorok

Dátum: 20. 5. 2022

Podhorie 15:00-15:20, Hloža 15:20-15:40, Vozník 15:40-16:00, bytovky Ľ. Štúra 16:00-16:20, OcÚ Beluša 16:20-16:30

Výsledky prvého hlasovania participatívneho rozpočtu boli veľmi tesné 1

Výsledky prvého hlasovania participatívneho rozpočtu boli veľmi tesné

Dátum: 20. 5. 2022

Hlasovania sa v stanovenom termíne od 01.-15. mája zúčastnilo 314 občanov, z toho v písomnej podobe bolo odovzdaných 121 hlasovacích formulárov a online formou hlasovalo 193 občanov. Po kontrole lístkov bolo komisiou PR vylúčených 15 formulárov.

Vyplácanie príspevku obce na podporu individuálneho bývania  1

Vyplácanie príspevku obce na podporu individuálneho bývania

Dátum: 18. 5. 2022

10 € príspevok obce na podporu individuálneho bývania bude vyplácaný tým občanom, ktorí si ho ešte neprevzali, na Obecnom úrade Beluša, oddelenie finančné na prízemí, a to každú stredu do konca mesiaca jún 2022. So sebou je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

príhovor starostu obce

Deň matiek

Dátum: 15. 5. 2022

Deň matiek sme síce oslavovali pred týždňom, ale na Deň rodiny 15. mája si najmä pre mamy, babky, či tety pripravila obec Beluša kultúrny darček v podobe divadelného predstavenia Hotel na (z) bláznenie Dubnického divadla.

Komuniké zo zasadnutia OZ, 09. mája 2022 1

Komuniké zo zasadnutia OZ, 09. mája 2022

Dátum: 10. 5. 2022

Po štvrtýkrát sa v roku 2022 stretli poslanci Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v mimoriadnom termíne, dňa 09.mája 2022. V súvislosti s realizovaným projektom výstavby dvoch cyklostojanov musela byť schválená nová nájomná zmluva na pozemok, nakoľko nastala zmena vlastníka pozemku.

Odpočet elektrickej energie 2

Odpočet elektrickej energie

Dátum: 1. 5. 2022

Od 1.5 do 23.5.2022 vrátane víkendov a sviatkov bude prebiehať v častiach Hloža, Podhorie a Belušské Slatiny odpočet elektrickej energie poverenými pracovníkmi Stredoslovenská distribučná SSD.

Vývoz smetí máj 2022 1

Vývoz smetí máj 2022

Dátum: 1. 5. 2022

Harmonogram vývozu smetí, separovaných zložiek odpadu, kuchynského odpadu a termíny obecnej kompostárne pod Rašovom.

pingpongový stôl Ľ. Štúra

K športovému vyžitiu v obci prispeje päť nových pingpongových stolov

Dátum: 27. 4. 2022

Obec Beluša intenzívne rozširuje možnosti športového vyžitia pre deti, mládež i dospelých. Pre nadšencov stolnotenisového športu slúžia v Beluši nové pingpongové stoly rozmiestnené na ihriskách a verejných plochách.

lavičky v Podhorí

Obnova lavičiek v Podhorí

Dátum: 26. 4. 2022

Po obnove lavičiek na cintorínoch a pri pamätníku v Hloži, boli najnovšie vymenené staré drevené sedenia pri kaplnke v Podhorí, kde oddych ponúkajú tri natrené lavičky s novým dreveným latovaním. Materiálové opracovanie i osadenie zabezpečili zamestnanci Oddelenia obecných služieb.

Komuniké zo zasadnutia OZ 25.4.2022 1

Komuniké zo zasadnutia OZ 25.4.2022

Dátum: 26. 4. 2022

Na treťom zasadnutí v roku 2022, poslanci OZ schválili predloženie dvoch žiadostí o rekultiváciu vnútroblokov na bytových sídliskách. Z rezervného fondu bolo vyčlenených viac ako 56 tisíc € na vybudovanie urnových hájov na cintorínoch v Beluši, v Hloži a v Podhorí.

Tlačová správa- Podané žiadosti obce o získanie dotácie 1

Tlačová správa- Podané žiadosti obce o získanie dotácie

Dátum: 13. 4. 2022

Obec Beluša pokračuje v aktívnom prístupe v podávaní žiadostí o získanie nenávratnej finančnej dotácie. Momentálne má podaných 10 žiadostí, z ktorých osem čaká na svoje vyhodnotenie.

4. darovanie krvi v obci Beluša

Belušská kvapka krvi

Dátum: 4. 4. 2022

Dobrý pocit po vykonaní najvyššieho aktu humánnosti „darovaní krvi“ malo 04. apríla 28 darcov, z toho bolo 8 prvodarcov. Jarný mobilný výjazd Národnej transfúznej stanice Trenčín zorganizovala obec Beluša v spolupráci s DHZ Hloža.

#

Zasadnutie Mikroregiónu Púchov

Dátum: 30. 3. 2022

Na pôde Obecného úradu v Beluši sa 30. marca 2022 stretlo 13 starostov púchovského okresu, vrátane púchovskej primátorky na prvom zasadnutí Mikroregiónu Púchov. Prítomný bol aj prednosta Okresného úradu Púchov Mgr. M. Herdel.

knižná búdka na sídlisku Ľ. Štúra

Nové knižné búdky v obci

Dátum: 24. 3. 2022

V marci, mesiaci venovanom knihám, obec osadila v rámci celej obce ďalšie štyri knižné búdky, a to na sídlisku Ľ. Štúra, v Hloži, v Podhorí a na ul. Slatinskej (Čerencové). Spolu ich je v Beluši šesť. Využite zadarmo knižné búdky na vzájomné zdieľanie kníh z domácich knižníc.

nové vozidlo na obecnom dvore

Nové vozidlo obecných služieb

Dátum: 18. 3. 2022

Ešte v apríli 2021 obec uzatvorila zmluvu o kúpe nového nákladného 7 miestneho vozidla pre účely obecných služieb. Pre objektívne skutočnosti auto plne hradené z rezervného fondu obecného rozpočtu vo výške viac ako 44 tisíc € bol pôvodný termín dodania september 2021 presunutý na marec 2022.

#

Obecnú knižnici navštívili najmenší budúci čitatelia

Dátum: 17. 3. 2022

Prvé exkurzie na miesto, kde to dýcha knihami, absolvovali deti z materskej školy, či žiaci základnej školy, a to v rámci mesiaca marec, ktorý je venovaný knihám.

Zaslanie zmlúv dotknutým občanom- výstavba kanalizácie 1

Zaslanie zmlúv dotknutým občanom- výstavba kanalizácie

Dátum: 16. 3. 2022

V najbližšom období bude dotknutým občanom – majiteľom pozemkov v súvislosti so stavbou kanalizácie v obci Beluša zaslaný návrh zmluvy o vecnom bremene s investorom stavby Považská vodárenská spoločnosť v štyroch vyhotoveniach.

#

Obnovený zber šatstva v obci

Dátum: 15. 3. 2022

Začiatkom marca 2022 bolo na 14 stanovištiach rozmiestnených 22 nádob na textilný odpad, do ktorých môžu občania zadarmo priviesť textil, obuv, hračky.

#

Obec zvyšuje štandard zariadenia opatrovateľskej starostlivosti

Dátum: 9. 3. 2022

V uplynulom období sa zateplila strešná konštrukcia budovy obecného zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a pobyt na vonkajšom balkóne ochráni nové nadstrešenie.

Žiadosť o spoluprácu v súvislosti s ubytovanými vojnovými utečencami z Ukrajiny 1

Žiadosť o spoluprácu v súvislosti s ubytovanými občanmi z Ukrajiny

Dátum: 7. 3. 2022

Na základe žiadosti Obvodného oddelenia policajného zboru Púchov žiadame občanov o spoluprácu pri nahlásení údajov o pobyte občanov z Ukrajiny na území obce Beluša, ktoré sa následne zasielajú Oddeleniu cudzineckej polície Trenčín.

Stanovisko obce Beluša k dotácii pre CCVČ Beluša 1

Stanovisko obce Beluša k dotácii pre CCVČ Beluša

Dátum: 4. 3. 2022

Na základe novely zákona o určení výšky finančných príspevkov pre cirkevné školské zariadenia, obec poskytne dotáciu pre CCVČ Beluša na základe zmluvy. Obec Beluša v oficiálnom stanovisku informuje o postupe pri tvorbe finančného príspevku na dieťa umiestnené v Cirkevnom centre voľného času.

jednalo sa najmä o lekárničky, obväzový a zdravotnícky materiál

TS- Obec reaguje na vojnový konflikt na Ukrajine

Dátum: 3. 3. 2022

Vojnový konflikt na Ukrajine ovplyvnil aj správanie sa samospráv, ktoré rôzne reagujú na aktuálnu situáciu. Obec Beluša vyčlenila zo svojho rozpočtu sumu 6 200 € na humanitárnu pomoc, pomáha pri informovaní verejnosti a DPO SR poskytla obec priestory pri zbierke zdravotníckeho materiálu.

Aktualizované informácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine 1

Aktualizované informácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Dátum: 2. 3. 2022

Každým dňom prejde cez hranice Slovenskej republiky viac a viac vojnových utečencov. K dnešnému dňu obec Beluša má vedomosť o 15 Ukrajincoch ubytovaných u fyzických osôb v našej obci. Ďalšie rodiny s deťmi k nám smerujú. Prinášame Vám potrebné informácie ohľadom ubytovania a poskytovania pomoci.

Komunik 1

Komuniké zo zasadnutia OZ 28.2.2022

Dátum: 1. 3. 2022

Poslanci OZ sa venovali určeniu výšky financií na mzdy a prevádzku na dieťa školských a predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce či vyhláseniu záväznej časti tretej zmeny a doplnkov obecného územného plánu.    Bola schválená výška finančnej podpory individuálneho bývania.

Čo treba vedieť o pomoci Ukrajine 1

Čo treba vedieť o pomoci Ukrajine

Dátum: 28. 2. 2022

Obec Beluša odsudzuje vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý sa hlboko a bezprostredne dotýka nás všetkých. Vyjadruje solidaritu a podporu s ukrajinským národom, ktorý hrdinsky bojuje, ale tisíce utečencov potrebujú pomoc iných.

dekan Ján Zicho

Úmrtie dekana Jána Zichu, čestného občana obce Beluša

Dátum: 24. 2. 2022

Dňa 23.2.2022 prijala obec Beluša i Farnosť Beluša smutnú správu o úmrtí dekana Jána Zichu, belušského farára z rokov 1980-1992 a od r. 2019 aj čestného občana obce Beluša, ktorý zomrel vo veku 72 rokov. Pohrebné obrady budú v pondelok 28.02.2022 od 14.00 hod. v kostole v Hloži.

Zhodnotenie odpadu v Beluši za rok 2021 1

Zhodnotenie odpadu v Beluši za rok 2021

Dátum: 16. 2. 2022

Obec v roku 2021 vykonala viacero krokov, aby zlepšila úroveň triedenia odpadov. Množstvo zmesového odpadu sa za rok 2021 znížil oproti predchádzajúceho roku o cca 50 ton na úroveň 902,34 ton. Zo separovaných zložiek dominuje plastový odpad (123,07 tony).

#

Prvý rok zberu kuchynského odpadu z bytov

Dátum: 4. 2. 2022

Obec Beluša od 01.01.2021 zaviedla zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pre 649 bytových domácností. Do separácie sa zapojilo cca 80% a za 12 mesiacov vyzbierali 51,56 tony odpadu.

Riaditeľke základnej školy začína plynúť tretie funkčné obdobie 1

Riaditeľke základnej školy začína plynúť tretie funkčné obdobie

Dátum: 1. 2. 2022

Na základe vyhláseného výberového konania na pozíciu riaditeľ/ka základnej školy bola 04. januára 2022 za riaditeľku členmi Rady školy pri ZŠ Beluša zvolená jediná kandidátka Ing. Edita Horváthová.

Zobrazené 1-30 z 127

Pre občanov

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý nepárny pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack