Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby je zriadené obcou Beluša. Sociálna služba v zariadení je poskytovaná pobytovou, celoročnou formou. Sociálna služba je zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnej služby od 03.06.2011.

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje nasledovný druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v zmysle § 36 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s kapacitou 17 miest.

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas pre plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Podmienky prijatia

Prijímanie občanov do ZOS sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Občan môže byť do zariadenia opatrovateľskej služby prijatý po splnení nasledovných podmienok:

- bolo mu vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

- občan podal žiadosť o umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby.

V odôvodnených prípadoch je možné prijať občana ešte pred splnením uvedených podmienok, vždy sa však musí jednať o situáciu, kedy sú zdravie alebo život klienta vážne ohrozené a je voľné miesto v zariadení. V prípade, ak v čase podania žiadosti nemáme vhodné voľné miesto, zapíšeme záujemcu po vzájomnej dohode do Evidencie uchádzačov.

Sociálna služba zariadenia opatrovateľskej služby je výlučnou kompetenciou miest a obcí, ak občan potrebuje tieto služby, musí sa obrátiť na príslušný mestský alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska. Potrebné tlačivá pre prijatie do zariadenia sociálnych služieb:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s potrebnými prílohami:

• Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

• Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

• Potvrdenie o príjme (Rozhodnutie sociálnej poisťovne o druhu a výške dôchodku za predchádzajúci a súčasný rok)

• Vyhlásenie o majetku

Nástup do ZOS

Pri nástupe do ZOS žiadateľ o sociálnu službu predloží nasledovné doklady:

• občiansky preukaz

• preukaz poistenca

• zdravotnú dokumentáciu (pri zmene praktického lekára)

ďalej • osobné šatstvo označené menom • hygienické potreby • lieky • obľúbené osobné veci (fotografie, obraz, vankúšik a pod. podľa dohody s vedúcou sestrou zariadenia).

Úhrada za poskytované služby

Výška úhrady za poskytované služby sa určuje individuálne podľa všeobecného záväzného nariadenia obce Beluša. Rozsah úhrady za sociálnu službu sa odvíja od obytnej jednotky, ktorú prijímateľ užíva, od stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a od služieb, ktoré sa mu poskytujú. Poskytovanie stravy je zabezpečené dodávateľsky. Úhradu za sociálne služby prijímateľ uhrádza do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

 

Jedálny lístok v ZOS: Jedálny lístok - 20.05.2024-26.05.2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 376.33 kB

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, písomne, prípadne osobne priamo v zariadení.

Kontakty

Zariadenie  opatrovateľskej služby

Farská 1157/54

018 61 Beluša

 

Vedúca zdravotná sestra:

Bc. Miroslava Bajzová

Telefón: 0948 326 398

e-mail: zos@belusa.sk

 

Sociálna pracovníčka:

Mgr. Zdena Hyžáková

Telefón: 042/ 2853 518, 0903 266 574

 e-mail: zdena.hyzakova@belusa.sk

 

Sociálny pracovník: 

Mgr. Barbora Šedíková

Telefón:  042/2853 525, 0910 772 629

barbora.sedikova@belusa.sk

 

Plán návštev v Zariadení opatrovateľskej služby v Beluši

denne pondelok-piatok 15.00-17.00,

sobota-nedeľa 14.00-17.00

Plán návštev v ZOS Beluša od 16.08.2022.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 234.6 kB

 

Krízový plán ZOSKrízový plán.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 252.42 kB

 

Obecný úrad

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack