Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Oznamy

Zobrazeno 1-30 z 61
Odstavená dodávka vody  1

Odstavená dodávka vody Ľ. Štúra a M. Kukučína

Dátum: 16. 10. 2021

PVS oznamuje o odstávke vody z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode, a to 18.10.2021 v čase od 08:00 – 13:00 ul. Ľ. Štúra bytovky 8 - 12 + zdravotné stredisko + MŠ a 19.10.2021 v čase od 08:00 – 13:00 ul. M. Kukučína.

Tlačová správa- nový prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Beluša 1

Tlačová správa- nový prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Beluša

Dátum: 15. 10. 2021

Po 14 rokoch obec Beluša zmenila prevádzkový poriadok štyroch pohrebísk na území obce (Beluša, Hloža, Podhorie, židovský cintorín). Jeho najvýznamnejšou zmenou je nový cenník cintorínskych služieb na pohrebiskách a v domoch smútku obce Beluša, ktorý bude účinný od 01.01.2022.

Tlačová správa- zvýšenie komfortu klientov ZOS 1

Tlačová správa- zvýšenie komfortu klientov ZOS

Dátum: 13. 10. 2021

Obec Beluša už takmer 35 rokov prevádzkuje celoročnú pobytovú starostlivosť vlastné zariadenie opatrovateľskej starostlivosti s kapacitou 17 lôžok. Komfort jeho klientov zvýšila obec Beluša zakúpením potrebného vybavenia vo výške viac ako 7 tisíc €.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.10.2021 1

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.10.2021

Dátum: 12. 10. 2021

Mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva (OZ) sa konalo z dôvodu schválenia predloženia žiadosti na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Pôjde o nadstavbu hospodárskeho pavilónu budovy MŠ Hloža, čím sa zvýši kapacita materskej školy o 25 detí.

Výkup papiera 13.10.2021 1

Výkup papiera 13.10.2021

Dátum: 11. 10. 2021

Podhorie 15:00-15:20, Hloža 15:20-15:40, Vozník 15:40-16:00, bytovky Ľ. Štúra 16:00-16:20, OcÚ Beluša 16:20-16:40

Zákaz návštev v Zariadení opatrovateľskej služby 1

Zákaz návštev v Zariadení opatrovateľskej služby

Dátum: 8. 10. 2021

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou so šírením Covid-19 je od 11.10.2021 do odvolania ZÁKAZ NÁVŠTEV v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti v obci Beluša.

medené kotle

Tlačová správa- Začala sa páleničiarska sezóna

Dátum: 6. 10. 2021

Presne mesiac po prijímaní objednávok na destiláciu ovocného kvasu sa v stredu 6.októbra 2021 začala nová páleničiarska sezóna v obecnej pálenici v Beluši. K dispozícii je kotol s objemom 5q a 12q a nahlasovať záujem o vypálenie môžu zákazníci osobne v pálenici alebo na tel. č. 0911 910 790.

Vývoz smetí počas mesiaca október 2021 1

Vývoz smetí počas mesiaca október 2021

Dátum: 1. 10. 2021

Harmonogram vývozu smetí v mesiaci október 2021

Režim návštev v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti od 14. júna 2021 1

Režim návštev v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti od 14. júna 2021

Dátum: 14. 6. 2021

Po viac ako 9 mesiacoch je od 14. júna 2021 povolený režim návštev v miestnom zariadení opatrovateľskej služby. Je potrebné vopred sa telefonicky dohodnúť na termíne návštevy, ktorá je umožnená denne od 14.00-17.00 v polhodinovom intervale. Viac v súbore.

Antigénové testovanie 05.06.2021 1

Antigénové testovanie 05.06.2021

Dátum: 1. 6. 2021

V sobotu 05.06.2021 bude testovanie len na jednom odberovom mieste, a to v KD Beluša v čase od 8.00-20.00 hod.

Tlačová správa- deratizácia objektov  2

Tlačová správa- deratizácia objektov

Dátum: 28. 5. 2021

V obci Beluša sa pravidelne vykonáva deratizácia a dezinsekcia verejných objektov dvakrát ročne- na jar a na jeseň. Deratizácia sa vykonáva v 14 objektoch vo vlastníctve obce, na plochách verejnej zelene a pri kanalizačných prípojkách.

Tlačová správa vodorovné dopravné značenia 1

Tlačová správa vodorovné dopravné značenia

Dátum: 20. 5. 2021

Obec zabezpečila premaľovanie vodorovného dopravného značenia, napr. parkovísk, priechodov pre chodcov či značení "Pozor deti" v blízkosti základnej, materskej školy a detských ihrísk.

Tlačová správa- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja odráža potreby občanov 1

Tlačová správa- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja odráža potreby občanov

Dátum: 11. 5. 2021

Od marca 2021 sa rozvoj obce riadi podľa nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021-2027. Vízie obce sa v mnohom zhodujú s potrebami a podnetmi občanov. Stanovené ciele obec postupne zavádza do praxe.

Tlačová správa- vodenie psov  1

Tlačová správa- vodenie psov

Dátum: 7. 5. 2021

Vodenie psov v obci upravuje nové všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o vodení psov, ktoré určuje sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Beluša. Vymedzuje verejné miesta, kde je vstup so psom zakázaný a povinnosti majiteľa pri vodení psov.

Lavičky na cintoríne v Podhorí 1

Lavičky na cintoríne v Podhorí

Dátum: 4. 5. 2021

Obec postupne renovuje vybavenie a sedenie na verejných priestranstvách v obci, tak aby bolo bezpečné a komfortné. Najnovšie boli na cintoríne v Podhorí obnovené lavičky- drevené sedenie, ktoré zabezpečili zamestnanci Oddelenia obecných služieb.

Voľné pracovné miesta Základná škola Beluša 1

Voľné pracovné miesta Základná škola Beluša

Dátum: 29. 4. 2021

Základná škola Beluša ponúka voľné pracovné miesta: učiteľ, asistent učiteľa, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, upratovačka. Viac info v prílohe.

Opatrenia obce platné od 03.mája 2021 1

Opatrenia obce platné od 03.mája 2021

Dátum: 29. 4. 2021

Na základe zaradenia púchovského okresu do červenej farby, bude od 03.05.2021 obecný úrad pre verejnosť otvorený v pondelky 7.30-15.30 a v stredy 7.30-17.00.
O ďalších opatreniach sa dočítate v prílohe.

Tlačová správa- nové ihrisko v areáli MŠ Hloža 2

Tlačová správa- nové ihrisko v areáli MŠ Hloža

Dátum: 9. 4. 2021

Pracovisko materskej školy v Hloži skrášlilo svoj areál novým detským ihriskom vďaka pomoci sponzora. Deti budú mať po návrate nové možnosti zábavy a aktívnej hry. Ihrisko naplno využijú aj deti, ktoré nastúpia na základe zápisu do MŠ, ktorý bude 04.05.2021 bez prítomnosti detí (viac na plagáte).

Opatrenia Krízového štábu obce Beluša 1

Opatrenia Krízového štábu obce Beluša

Dátum: 9. 4. 2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa od 12.04.2021 otvárajú materské školy a 1.stupeň základnej školy pre všetky deti. Aktuálne fungovanie obecných inštitúcií zostáva od 12.04.2021 nezmenené.

Harmonogram vývozu smetí apríl 2021 1

Harmonogram vývozu smetí apríl 2021

Dátum: 1. 4. 2021

POZOR! Dňa 5.4.2021 nebude vývoz separovaných zložiek odpadu. Vývoz je posunutý o jeden deň, t.j. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad bude vyvezený v utorok 6.4.2021 a plasty budú pred rodinnými domami vyvezené v stredu a vo štvrtok 7.4-8.4.2021.

Tlačová správa obce- obecné investície v roku 2021 2

Tlačová správa obce- obecné investície v roku 2021

Dátum: 25. 3. 2021

Obec si vyčlenila niekoľko prioritných investičných akcií, z ktorých pre občanov Beluše je najzaujímavejšie osvetlenie 8 priechodov pre chodcov. O obsahu tohto projektu a ďalších plánoch obce sa dozviete v priloženom súbore.

#

UPOZORNENIE NA PODVODNÍKOV

Dátum: 12. 3. 2021

Odbor prevencie kriminality MV SR upozorňuje, že aktuálna pandemická situácia vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov. Občania sa môžu obrátiť na Informačnú kanceláriu pre obete v Trenčíne.

Kalendár zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pre rok 2021

Dátum: 21. 12. 2020

Vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu bude bývať vždy v PONDELKY v každom týždni počas roka 2021

Štatistické zisťovanie VZPS

Dátum: 17. 12. 2020

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl

Distribúcia kompostovateľných košíkov a vreciek pre zber kuchynského odpadu z domácnosti. 1

Distribúcia kompostovateľných košíkov a vreciek pre zber kuchynského odpadu z domácnosti.

Dátum: 19. 11. 2020

OZNAM PRE OBYVATEĽOV BYTOVÝCH DOMOV na ul. Ľ. Štúra, ul. Slatinská, M. Kukučína, bytoviek v Hloži a bytového domu súpisné číslo 992 a 916 !
Vážení obyvatelia bytoviek, keďže od 1. januára 2021 má každá domácnosť v bytovom dome povinnosť zbierať kuchynský odpad z domácností, obec Beluša pre Vás zakúpila kompostovacie košíky a kompostovateľné vrecká.
Obyvatelia zmienených bytových domov, ktorí kompostovateľný košík spolu s kompostovateľným vreckom ešte neobdržali, si ich môžu vyzdvihnúť v dňoch 23.11.2020 až 26.11.2020 na technických službách u pani Jany Cihovej (tel. č. 0910 940 527) v rámci otváracích hodín zberného dvora.

Ako bude prebiehať zber kuchynského odpadu ?
1. Obec zabezpečila bezplatne do každej domácnosti v bytových domoch 10 litrový kompostovací košík s prevzdušňovaním a 10 litrové kompostovateľné vrecká zo 100 % kompostovateľného škrobu. Kompostovateľné košíky a kompostovateľné vrecká robia zo zberu kuchynského odpadu jednoduchú a hygienickú činnosť. Odpadá nepríjemné vymývanie odpadkových košov od zaschnutého bioodpadu a významne sa znižujú nepríjemné pachy spôsobené anaeróbnymi bakteriálnymi aktivitami.
2. Postupne budú na jednotlivé stojiská pri bytových domoch umiestnené hnedé nádoby 120 l a 240 l na zber BRKO. Odpad z kompostovacieho košíka spolu s kompostovateľným vreckom sa vysype do 120 litrovej (240 litrovej) nádoby.
Ako často sa budú zberné nádoby na kuchynský odpad vyvážať?
Minimálny interval na zber BRKO je stanovený jedenkrát za 14 dní. Vzhľadom na špecifitu odpadu bude obec zabezpečovať zber jedenkrát za 7 dní.

Kde získam ďalšie informácie? V decembri tohto roka Vám bude doručený do Vašej poštovej schránky leták s podrobnými informáciami ku zberu kuchynských odpadov, v ktorom sa dozviete, čo do tohto odpadu patrí a čo nie, aké výhody má použitie prevetrávaných košíkov a kompostovateľných vreciek a mnoho ďalších informácií. Okrem letáku bude obec o zbere kuchynského odpadu informovať na svojej webovej stránke, sociálnych sieťach a v miestnom rozhlase.

Upozornenie pre cestujúcich 1

Upozornenie pre cestujúcich

Dátum: 9. 11. 2020


Modré autobusy SAD Trenčín jazdia v prázdninovom režime.

SAD Trenčín oznamuje , že modré autobusy s platnosťou od piatku 30. októbra 2020 až do odvolania budú premávať v prázdninovom režime. Výnimkou sú víkendové a sviatočné dni, tie zostávajú bez zmeny. Viac na:https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/pozor-modre-autobusy-budu-od-piatku-jazdit-v-prazdninovom-rezime..html?page_id=752706

Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity

Dátum: 15. 10. 2020

Obec Beluša odvoláva III. stupeň povodňovej aktivity a ponecháva II. stupeň vyhlásenej povodňovej aktivity

Povinnosti chovateľov ošípaných v dôsledku šírenia afrického moru ošípaných

Dátum: 14. 10. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany a dodržiavania opatrení voči šíreniu vírusu žiada všetkých chovateľov ošípaných o dodržiavanie nasledujúcich opatrení -viď prílohy 1., 2., 3.

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity - Beluša

Dátum: 14. 10. 2020

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity - Beluša

ZOS - Zákaz návštev

Dátum: 3. 9. 2020

ZOS - Zákaz návštev

Zobrazeno 1-30 z 61

Obecný úrad

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR PACK