Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Zmena priezviska po rozvode manželstva

Túto zmenu umožňuje zákon do troch mesiacov od právoplatného po rozvode manželstva a vykoná sa na matričnom úrade v mieste, kde sa uzatváralo manželstvo nie podľa miesta trvalého pobytu. Ak tak občan urobí do už spomínaných troch mesiacov je zmena bez poplatku, v prípade, že to bude lehota presiahne tri mesiace, je tento úkon spoplatnený a vykoná sa na Obvodnom úrade v Považskej Bystrici.   

Potrebné doklady:

  • Žiadosť
  • Platný občiansky preukaz
  • Sobášny list
  • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode