Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Úmrtie občana na území Slovenskej republiky

Na zápis a vybavenie úmrtného listu je taktiež príslušný matričný úrad podľa trvalého pobytu zosnulého občana. V prípade nášho matričného obvodu patrí do našej pôsobnosti okrem miestnych častí Hlože a Podhoria aj obec Visolaje.  Na vybavenie úmrtného listu je potrebné predložiť :

  • 3x list o prehliadke mŕtveho, ktorý vydá obhliadajúci lekár
  • Občiansky preukaz
  • V prípade nariadenej súdnej pitvy aj povolenie k pochovaniu od polície

Vybavenie : na počkanie