Navigácia

Obsah

- V januári agendu na Obecnom úrade v Beluši vybavíte elektronicky a telefonicky, Zberný dvor bude otvorený vo vybrané dni, 8.1.2021fungovanie obecného úradu.pdf (213.75 kB)

- Obec Beluša v regionálnom plošnom testovaní pretestovala 2 032 ľudí, 11.1.2021- plošné testovanie.pdf (252.32 kB)

- Zberný dvor v Beluši občanov odmeňuje a dáva priestor recyklácii. Od 25.01.2021 funguje v novom prevádzkovom režime, 20.01.2021- prevádzka zberného dvora (199.25 kB)

- Belušské testovanie odhalilo päť pozitívnych vzoriek. Po víkendovom testovaní obec mení obmedzenia, 25.01.2021- 5kolo testovania a následné zmeny v obci.pdf (164.14 kB)

- Bytové domácnosti v Beluši separujú kuchynský odpad. Mesiac po začatí zberu kuchynského odpadu sa vyzbierali 3 tony odpadu. 27.1.2021- zavedenie zberu BRKO v obci.pdf (208.2 kB)

- Beluša rozdá respirátory 1 200 seniorom, 03.02.2021- respiratory (203.64 kB)

- Pred otvorením materskej a základnej školy obec Beluša pretestuje takmer 600 rodičov a zamestnancov, 04.02.2021- testovanie MŠ, ZŠ (471.82 kB)

- Beluša aplikuje viac možností triedenia odpadu. Zvýšenou osvetou i prístupom sa mení jej odpadová politika., 09.02.2021- odpadová politika Beluša (189.59 kB)

- V Beluši sa bude testovať každú sobotu na troch mobilných odberových miestach (MOM). O prehodnotenie zamietavého stanoviska k zriadeniu stálej MOM žiadala šesťtisícová obec viacerých ministrov i premiéra SR, 16.2.2021- MOM (146.46 kB).

- Po prvom týždni od spustenia elektronického sčítania obyvateľov je sčítaných 2 403 Belušanov (37,97%). Do schránok obec doručila viac ako 2 200 informačných letákov., 22.2.2021- scitanie obyvatelov (169.07 kB)

- Obec Beluša spravuje tri cintoríny a eviduje takmer 3 000 hrobových miest. Nájom za hrobové miesto je vyrubovaný na dobu 10 rokov, obec pripomína občanom povinnosť uhradiť nájomné., 04.03.2021- správa cintorínov a hrobové miesta (269.2 kB)

- Obec Beluša mení systém zberu odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní, 11.3.2021- jarné upratovanie (115.56 kB)

- Občania dostanú v Beluši zdarma balenie trojkombinácie vitamínov C + D3 + Zinok a respirátor FFP2, 12.3.2021- vitaminy a respirator FFP2 (128.78 kB)

- Obec Beluša sa aktívne zapája do vyhlásených výziev o získanie financií mimo svojho rozpočtu na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v obci. Zapojila sa do piatich výziev, ktoré reflektujú aktuálne ekologické a inovatívne potreby spoločnosti. 17.3.2021- eurožiadosti obce (223.7 kB)

- Základná škola v Beluši vďaka úspešnému projektu modernizuje odborné učebne i školskú knižnicu, 23.3.2021- projekt základnej školy (155.96 kB)

- Priechody pre chodcov budú v Beluši bezpečnejšie, 25.3.2021- obecné investície (176.21 kB)

- Prideľovanie nájomných a sociálnych bytov v obci sa riadi všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 1/2013 o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce Beluša do nájmu. O pridelenie bytu má k 30.3.2021 záujem 16 žiadateľov. Nájomné byty v Beluši sú určené žiadateľom s trvalým pobytom v obci alebo s prácou u zamestnávateľa so sídlom v obci.- 30.3.2021- nájomné byty 30.03.2021.pdf (165.13 kB)

- 119 smetných nádob na separovaný zber v Beluši bude označených novými informačnými nálepkami. 01.04.2021- označenie smetných nádob, 01.04.2021.pdf (137.43 kB)

- Obec Beluša ponúka ďalšiu možnosť dôslednejšej separácie odpadu. Na likvidáciu zeleného odpadu zo záhrad budú môcť občania od 12. apríla 2021 využiť obecnú kompostáreň.- 06.04.2021- kompostáreň 06_04.pdf (192.22 kB)  

- Pracovisko materskej školy v Hloži skrášľuje svoj areál, 09.04.2021- ihrisko materska škola,09.04.2021.pdf (194.75 kB)

- Obec Beluša, známa svojou obľubou v cyklodoprave, sa po druhýkrát zapája do kampane „Do práce na bicykli“, 14.04.2021- registracia do prace na bicykli 14_04.pdf (159.91 kB)

- Obec Beluša vyhlasuje online súťaž o najkrajšiu jarnú fotografiu z obce. Víťaz hlasovania na oficiálnom konte obce na sociálnej sieti získa hodnotnú odmenu.15.4.2021- jarná fotosúťaž 15_04.pdf (131.32 kB)

- Obec Beluša vďaka verejným obstarávaniam šetrí vlastné finančné prostriedky, 20.04.2021verejné obstarávania 20_4_2021.pdf (365.42 kB)