Navigácia

Obsah

Vážení spoluobčania,

       Vzhľadom na šíriace sa informácie, ktoré medzi mnohými z Vás mohli vyvolať znepokojenie a otázky, Vám oznamujeme, že Obec Beluša je povinná postupovať v súlade s Ústavou SR ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzi ktoré patrí aj zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve. V prípade, ak je obci v súlade zo zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve riadne a včas oznámené verejné zhromaždenie, nie je obec oprávnená ho svojvoľne zakázať, a to bez ohľadu na to kto ho zvoláva. Jednoznačný právny názor v tejto veci vyslovil aj Krajský súd v Trenčíne, keď vo svojom uznesení zo dňa 26.09.2019 konštatoval, že politická strana alebo hnutie, ktorá je riadne registrovaná má právo v zmysle Ústavy SR sa verejne zhromažďovať.Obec Beluša však v žiadnom v prípade postupom v súlade s Ústavou SR a zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve nevyjadruje svoje sympatie k akejkoľvek politickej strane alebo hnutiu.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Dátum konania: 17. 1. 2020 - 31. 12. 2020 začiatok od 12:32

Miesto konania: Obec Beluša, Beluša

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Obec Beluša

Doba trvania: 349.5 dní


Vytvorené: 17. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 1. 2020 12:49