Navigácia

Obsah

Stretnutie jubilantov 2018

S októbrom je spojený mesiac úcty k starším. K tejto tradícii sa každý rok radi vraciame a pozývame 70-ročných , 80-ročných a 90- ročných jubilantov na malé slávnostné stretnutie. Tento rok sa významného životného jubilea dožilo 105 našich občanov. Podľa matričných údajov ide o 66 sedemdesiatnikov ,30 osemdesiatnikov a 9 deväťdesiatnikov.